« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 18.12.2019

1. EN 809-827 Asendushooldusteenuse tasu muutmine – Monika Martin
2. NE 836 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Kriste Tiisler 
3. EN 805 Jäneda Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos
4. EN 792 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Aune Suve-Kütt
5. EN 793 Tapa valla huvikooli õppetasust vabastamine – Aune Suve-Kütt
6. EN 806 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
7. EN 791, 794, 804 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
8. EN 830, 831 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm 
9. EN  807, 808 Kasutuslubade väljastamine – Mati Tamm
10. EN 829 Hajaasustuse programmi projekti „Lepla talu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine " aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
11. Sääse aleviku Tamsalu linnaga ühendamise protsessi kirjeldus – Marko Teiva
12. EN 828 Kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine ja Tapa linnas Nooruse 1 asuva hoone koos teenindusmaaga rendile andmine – Mati Kanarik
13. EN 833 Korteriomandi Hommiku pst 2-21 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
14. EN 803 Dementse eaka ja mäluhäirega isiku päevahoiuteenuse osutamine – Ene Augasmägi
15. EN 834 „Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määruse nr 11 "Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine" – Ene Augasmägi
16. EN 795 – 801 Ametist vabastamine – Riho Tell
17. EN 802, 832, 835 Ametisse nimetamine – Riho Tell 
18. Ülevaade vallavalitsuse 2019. aasta tööplaanist – Riho Tell