« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 28.07.2021

  1. EN 470 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
  2. EN 458, 463 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
  3. EN 467, 468  Ehitusloa andmine – Mati Tamm
  4. EN 455-457 Sundvalduse seadmine - Linda Kelu-Toome
  5. EN 469 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
  6. VOE Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine – Linda Kelu-Toome
  7. EN 464 Riigihanke „Tapa Valla Köögile köögiseadmete ostmine" (viitenumber 238600) tulemuste kinnitamine – Andrus Freienthal
  8. EN 466 Konkursi „Kaunis Kodu" 2021 tulemuste kinnitamine– Andrus Freienthal
  9. EN 459-461 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Piret Treial
  10. EN 462 Tapa valla valimiskomisjoni asukoha määramine – Piret Treial