« Tagasi

Vallavanema pöördumine: Head Tapa valla inimesed!/ Уважаемые жители волости Тапа!

Head Tapa valla inimesed!

Seoses viiruse Covid19 levikuga ja riigis välja kuulutatud eriolukorraga oleme situatsioonis, mida me keegi pole varem kogenud. Riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste töökorraldus on muutunud, kuid mitte katkenud. Eelkõige on tagatud elutähtsad teenused meie inimestele. Tapa vallavalitsus on ümber korraldanud kõikide allasutuste ja vallavalitsuse enda töö selliselt, et viia miinimumini inimeste vaheliste vahetute kontaktide arv. Valla üldharidus- ja huvikoolid on viidud e-õppele, valla kultuuri- ja spordiasutused, sealhulgas valla raamatukogud on suletud, kõik kultuuri- ja spordiüritused on ära jäetud või edasi lükatud vähemalt aprilli lõpuni, valla hooldekodudes on kehtestatud külastuskeeld. Tapa valla lasteaiad on avatud, et tagada lastevanematele võimalus jätkata töötamist. Vallavalitsuse kontorites Tapa linnas Pikk 15 ja Tamsalus Tehnika 1a on kodanike vastuvõtud lõpetatud ning teenuste osutamine toimub läbi e-keskkonna ja telefoni teel. Enamik valla töötajaid töötab kodukontorites, kuid nad vastavad tööajal kõnedele ja e-postile.  Ööpäevaringselt vastavad telefonile vallavanem ja kõik abivallavanemad. Sotsiaalosakond võtab kodanikke vastu tavapärastel vastuvõtuaegadel, muudel aegadel on vajalik eelnev kokkulepe. 

Oleme kõik sootuks uues olukorras ning õpime kuidas sellega toime tulla. Tapa valla kindel seisukoht on leida lahendused ja jätkata muutunud olukorras avalike teenuste osutamist. Kedagi ei jäeta hätta. Hädaolukorrast tuleb teavitada valla töötajaid, ning lahendus olukorrale leitakse. Kriisi ületamiseks peame andma kõik oma panuse, tegema koostööd. Palun järgige Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ning teiste riigiasutuste käitumisjuhiseid kriisi olukorras, vältige lähedasi kontakte ja täitke hügieeninõudeid. Sama tähtis on säilitada rahulikkust, kriisi puudutava informatsiooni hankimisel usaldage ametlikke riiklikke kanaleid mitte sotsiaalmeedia postitusi. 

Püsige terved, koostöös saame kriisist jagu!

Riho Tell

vallavanem

_____________________________________________________________________

В связи с распространением вируса COVID-19 и объявленным в стране чрезвычайным положением мы оказались в ситуации, с которой мы ранее никогда не сталкивались. Распорядок работы государственных и муниципальных учреждений изменился, но не прервался. Прежде всего обеспечиваются жизненно важные услуги для наших жителей. Тапаская волостная управа реорганизовала работу всех своих подведомственных учреждений и свою собственную работу таким образом, чтобы свести к минимуму число непосредственных контактов между людьми. Волостные общеобразовательные школы и школы по интересам были переведены на электронное обучение, волостные культурно-спортивные учреждения, в том числе библиотеки волости, были закрыты, все культурно-спортивные мероприятия были отменены или отложены как минимум до конца апреля, а в попечительских домах волости был установлен запрет на посещения. Детские сады волости Тапа открыты, чтобы обеспечить родителям детей возможность продолжать работу. В офисах волостной управы в городе Тапа, ул. Пикк, 15, и в городе Тамсалу, ул. Техника, 1a, приемы граждан были прекращены, и услуги предоставляются через электронную среду и по телефону. Большинство муниципальных сотрудников волости работает в домашних офисах, но в рабочее время они отвечают на звонки и сообщения электронной почты. Круглосуточно отвечают на телефонные звонки старейшина волости и все его заместители. Отдел социальной работы принимает граждан в обычные приемные часы, в другое же время необходима предварительная договоренность. 

Мы все оказались в совершенно новой ситуации и учимся справляться с ней. Волость Тапа занимает твердую позицию в своем намерении найти решения и продолжить предоставление общественных услуг в изменившейся ситуации. В беде никто не будет оставлен. О чрезвычайных ситуациях следует информировать муниципальных сотрудников волости – и тогда будет найдено решение для конкретной ситуации. Чтобы преодолеть кризис, нам необходимо приложить все свои усилия в ходе совместной работы. Пожалуйста, следуйте указаниям Правительства Республики, Департамента здоровья и других государственных органов касательно поведения в кризисной ситуации, избегайте тесных контактов и выполняйте требования гигиены. Не менее важно сохранить спокойствие, а при поиске информации, касающейся кризиса, доверять официальным государственным каналам, а не социальным сетям. 

Оставайтесь здоровыми! Вместе мы справимся с кризисом!

Рихо Телль

волостной старейшина