« Tagasi

Head huvikoolides õppivate laste vanemad!

Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2023 hakkab kehtima Tapa Vallavolikogu uus määrus „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse, maksmise ja soodustuse kord", mis reguleerib õppetasu suurust, maksmise ning soodustuse andmise korda Tapa valla munitsipaalhuvikoolides: Tapa Muusika- ja Kunstikoolis ning Tapa valla Spordikoolis.

Uues määruses on  kehtestatud huvikoolide uued õppetasu suurused näiteks Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna põhiõppe õppesuunal õppides on varasema 28 euro asemel kehtestatud 35 eurot kuus ja Spordikooli 15 euro asemel 20 eurot kuus. Uuest aastast lisandub Muusika-ja Kunstikoolile ka eelklass rühmatunnina ja eelklass rühmatunni ja pillitunniga.

Lisaks palume pöörata tähelepanu, et määruse järgselt hakkavad õppetasu soodustust saama nende perede lapsed, kellel käib huvikoolis kolm ja enam last. Õppuri elukoht peab olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas ja tema seaduslikul esindajal tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vastav taotlus iga õppeaasta 15. septembriks. Õppetasu eest maksmine toimub edaspidi eelneva kuu eest Tapa Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel õppeperioodi jooksul igakuiselt arvel näidatud tähtajaks.

Nende perede õppurid, kes on saanud 2022/2023 õppeaastaks vabastuse hetkel kehtiva Tapa valla huvikoolide õppetasude suuruse ja maksmise korra alusel kehtib vabastus korraldustes märgitud tähtajani ja uus avaldus tuleb esitada uuel õppeaastal 2023.

Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122022010

Regiina Kaima, noorsootööspetsialist

Foto: Tapa Muusika- ja Kunstikool