Meeldetuletus koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanematele

Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanematele rakenduvad alates 1. jaanuarist 2023 soodustused, mille saamiseks peab vanem esitama hiljemalt 15.01.2023 e-taotluse veebilehel www.tapa.ee/kohatasu või erandjuhul paberkandjal vallavalitsuse kantseleides Tapal ja Tamsalus.

Soodustusi saab taotleda juhul, kui laste ja vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vald.