25.09.23

Tapa vallavolikogu  27. istung toimub neljapäeval 28. septembril 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis.

 1. 16.00 – 16.10  Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange käidukorraldusteenuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 2. 16.10 – 16.20 Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange mootorikütuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 3. 16.20 – 16.35 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" eelnõu – ettekandja Tuuli Roostfeldt, haridusspetsialist
 4. 16.35 – 16.50 Tapa vallavolikogu otsuse „Tapa Valla Avatud Noortekeskuse asutamine" eelnõu, II arutelu – ettekandja Riina Haljasoks, abivallavanem
 5. 16.50 – 17.05 Info

 

Toimetaja: KUIDO MERITS
« Tagasi

Tapa Vallavolikogu 23. istung

 Tapa Vallavolikogu 23. istung toimub neljapäeval 25.mail 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

 

Päevakorra projekt:

 1. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse  „Arvamuse andmine Lasila IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta"  eelnõu –   Mailis Sepp, keskkonnaspetsialist
 2. 16.10 -16.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Lääne-Viru maakonna kohaturunduse strateegia rakendamise projekti omaosaluse garanteerimine" eelnõu - Helen Ruberg, finantsspetsialist
 3. 16.25 – 16.40 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend" eelnõu –  Helen Ruberg, finantsspetsialist
 4. 16.40 – 16.55 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused" eelnõu –  Helen Ruberg, finantsspetsialist
 5. 16.55 – 17.10  Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu määruse 26.11.2018 nr 41 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse  üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine" eelnõu – Riina Haljasoks, abivallavanem
 6. 17.10 – 17.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu - Alari Kirt, volikogu esimees
 7. 17.30 -17.40 Vaheaeg
 8. 17.40 – 18.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Rahvakohtunikukandidaatide valimine" eelnõu – Alari Kirt, volikogu esimees
 9. 18.00 Info