« Tagasi

Väljaõppest teavitamine

Diviisi 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoni tagalarühma väljaõpe viiakse läbi Imastu raketibaasis ajavahemikus 02.05.2023 kuni 04.05.2023.

Vajadusel täpsem info: väliharjutuse läbiviija veebel Reigo Vilgats; e-post: reigo.vilgats@mil.ee, tel: 5685 9226.

Foto: 1. jalaväebrigaad