« Tagasi

Vallavalitsuse 22. märtsi istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 12. istung toimub kolmapäeval, 22. märtsil algusega kell 9.15 istungite saalis

  1. Ajutine liikluskorralduse muutmine Tapa valla teedel – Jaanus Annus
  2. Sundvalduse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks – Linda Kelu-Toome
  3. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
  4. Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm
  5. Väikehanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
  6. Väikehanke tulemuste kinnitamine – Marko Teiva
  7. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
  8. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Regiina Kaima, Riina Haljasoks
  9. Huvikool õppetasu maksmisest vabastamine – Regiina Kaima, Riina Haljasoks