« Tagasi

Vallavalitsuse 7. detsembri istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 49. istung toimub kolmapäeval, 7. detsembril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Asendushooldusteenuse tasu muutmine – Kristi Ale
 2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Ragni Nikiforov
 3. Korteriomandi enampakkumise tulemuse kinnitamine – Lembit Saart
 4. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja hoonestusõiguse seadmise menetluse algatamine – Linda Kelu-Toome
 5. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine – Linda Kelu-Toome
 6. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
 7. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 8. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 9. Riigihanke korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
 10. Jäneda kooli töötajate koosseisu kinnitamine – Tuuli Roostfeldt
 11. Alustava haridustöötaja toetus – Tuuli Roostfeldt, Margit Halop
 12. Taotluse rahuldamata jätmine – Regiina Kaima
 13. Tapa Vallavolikogu 24.11.2022 otsuse nr 53 „Vallavara võõrandamine" tühistamine"
 14. Tunnustamine Lääne-Virumaa vapimärgiga.