« Tagasi

Vallavalitsuse 8. märtsi istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 10. istung toimub kolmapäeval, 8. märtsil algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Pangalaenu pakkumuste küsimine Tapa valla investeeringute katteks – Helen Ruberg
 2. Raha eraldamine reservfondist – Helen Ruberg
 3. Tapa Valla Köögile laagri toitlustamiseks loa andmine – Helen Ruberg
 4. Põhivara bilansist välja kandmine – Marje Arraste
 5. Nõude  lootusetuks tunnistamine ja bilansist välja kandmine – Marje Arraste
 6. Väikehanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 7. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 8. Kasutusloa andmine – Mati Tamm
 9. Projekteerimistingimuste väljastamine – Jaanus Annus
 10. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud menetluses olevate eelnõude kohta (teehoiukava) – Jaanus Annus
 11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine – Linda Kelu-Toome
 12. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine – Riina Haljasoks
 13. Raha eraldamine tegevustoetuseks 2023. aasta eelarvest – Marko Teiva, Riina Haljasoks