« Tagasi

Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

 

Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Porkuni MKA kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse, kuidas on plaanis kaitseala piiri ja kaitsekorda (st lubatud ja keelatud tegevusi) muuta ning miks muudatused on vajalikud.

Porkuni MKA pindala on 1151,5 ha. Kaitseala on kavas laiendada 86,9 ha võrra ja selle pindala hakkab olema 1238,9 ha. Laiendamine toimub riigimaal.  Plaanis on moodustada sihtkaitsevöönd (518,3 ha), kus majandustegevus on keelatud. Sihtkaitsevöönd moodustatakse ainult riigimaale. Kaitseala laienemine ja sihtkaitsevööndi moodustamine on vajalik, et täita nii looduskaitse arengukava kui ka metsanduse arengukava aastani 2020 seatud eesmärke: parandada metsade range kaitse tüpoloogilist esindatust. Suuremad muudatused on kavas piiranguvööndisse jäävate metsade majandamise regulatsioonis. Sellest saab täpsemalt lugeda väljatöötamise kavatsuse peatükis 3.2.

 

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kavandatavate muudatuste kohta tuleb saata kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 18.03.2019. Väljatöötamise kavatsuses kirjeldatud kavandatavate muudatuste tutvustamine ja avalik arutelu toimub 19.03.2019 kl 15.00 Tapa Vallavalitsuse Tamsalu teeninduspunktis (Tehnika 1A, Tamsalu).

 

Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS