« Tagasi

Teade endise Tapa valla jäätmeveopiirkonna hinnamuutuse kohta

 

Ragn-Sells AS teostab endises Tapa valla jäätmeveopiirkonnas segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate jäätmete vedu.

Ettevõte pöördus 18.09.2018 Tapa Vallavalitsuse poole taotlusega tõsta endises Tapa valla jäätmeveopiirkonnas teenuse hinda. Üheks olulisemaks hinnatõusu taotlemise põhjuseks oli jäätmete käitlushinna tõus.

Tapa Vallavalitsus kooskõlastas jäätmeveo teenuse hinnana 8,92 eur/m3. Uus hind hakkab kehtima alates 01.03.2019. Hinnakirja muutusest teavitab jäätmevaldajaid ka Ragn-Sells AS e-posti ja tavaposti teel.

 

Uus hinnakiri

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne

tühjendus

Graafikuväline

tühjendus (tellimisel)

 

 

 

 

 

 

Olmejäätmed

jäätmekott 150 l

* 1,33€

2,00 €

80 l

0,71 €

1,07 €

140 l

1,25 €

1,87 €

240 l

2,14 €

3,20 €

370 l

3,30 €

4,94 €

600 l

5,35 €

8,03 €

660 l

5,88 €

8,81 €

800 l

7,13 €

10,70 €

1500 l

13,38 €

20,06 €

2500 l

22,30 €

33,44 €

4500 l

40,13 €

60,20 €

Paber ja kartong

1m3

0,00 €

 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

1m3

0,00 €

 

 

TÄHTIS! 

Tapa valla veebruarikuu ajalehes oli olmejäätmete jäätmekoti (150l) graafikujärgse tühjenduse hind vale! Ülalpool tabelis on välja toodud õige hind.