« Tagasi

Veebi uus nägu


Nagu tähelepanelik vaatleja ehk märkas, on Tapa valla koduleht üleöö uue näo saanud.

Põhjus on proosaline, ka meie peame ajaga kaasas käima ja lisama kodanikele asjaajamise võimalusi elektroonilisi kanaleid pidi, samas vähendades paberdokumentide ja bürokraatia mahtu. Eelmise veebi keskkond selliseid lahendusi ei võimaldanud ja seetõttu tuli sisu välja vahetada, nagu ka suur osa teisi omavalitsusi juba teinud on või lähemal ajal teevad.

Suuremad muutused ongi vaatajale märkamatud ja tehnilist laadi, peamisena tahaks ära mainida seostatust ja koostöövõimet teiste andmebaasidega, nagu pereregister, maaamet, puhkaeestis jpm. Mille tulemusena polegi tegu enam eraldiseisva veebikesega, vaid osaga üleriigilisest süsteemist uhke nimega: Kohalike Omavalitsuste Teenusportaal (KOVTP).

Loodetavasti lihtsustab kõikide omavalitsuste veebide ühtsem väljanägemine ja struktuur ka vajaliku teabe leidmist nii elanikule kui külalisele ja kiirendab asjaajamist. Kindlasti saab lähemas tulevikus paljusid dokumente ja avaldusi esitada juba otse siinsamas veebikeskkonnas digiallkirjastatuna, vajamata vahepalset väljaprinti ja kästitsi formularide täitmist.

Seni aga palume kannatust ja mõistvat suhtumist meie veebi välimuse muutuse osas. Nagu vaataja, nii peavad ka infot sisendavad ametnikud uue keskkonnaga ja selle iseärasustega harjuma ja seda kasutama õppima.

Head avastamisrõõmu kõigile!