Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

  Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad...

Tapa vald osales 2.-3. märtsil Kadrina vallas toimunud Eesti omavalitsuste talimängudel kokku 5+1 võistkonnaga, milles osales 27 inimest, kokkuvõttes 23. koht, oma grupis 16.- s. Kõige...

35. Eesti omavalitsuste talimängudel Kadrinas osales Tapa valla võistkonnas 27 sportlast

Tapa vald osales 2.-3. märtsil Kadrina vallas toimunud Eesti omavalitsuste talimängudel kokku 5+1 võistkonnaga, milles osales 27 inimest, kokkuvõttes 23. koht, oma grupis 16.- s. Kõige...

Lapsehoiuteenuse osutamine- Jaanika Kirs Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm VOE "Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.03.2019

Lapsehoiuteenuse osutamine- Jaanika Kirs Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm VOE "Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse...

  Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Porkuni MKA kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse, kuidas on...

Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

  Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Porkuni MKA kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse, kuidas on...

  Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+.  Maakonnaplaneering haarab...

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

  Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+.  Maakonnaplaneering haarab...

  Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud...

18. märtsil toimub Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine

  Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud...

  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada...

  Seoses avaliku ürituse "Maslenitsa" korraldamisega 10.03.2019 kella 07.00-st kuni 18.00-ni on suletud teelõik 1. Mai pst Pikk tn ristmikust kuni Tapa Muusikakoolini. Ümbersõit toimub...

Ajutine liikluskorralduse muudatus Tapa linnas

  Seoses avaliku ürituse "Maslenitsa" korraldamisega 10.03.2019 kella 07.00-st kuni 18.00-ni on suletud teelõik 1. Mai pst Pikk tn ristmikust kuni Tapa Muusikakoolini. Ümbersõit toimub...

  28. veebruaril 2018 võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves". Kaasava eelarve eesmärgiks on kutsuda  Tapa valla...

Tapa valla 2019 aasta kaasava eelarve ideede korje

  28. veebruaril 2018 võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves". Kaasava eelarve eesmärgiks on kutsuda  Tapa valla...

  Tänavune talv on erakordne, sest ilmaolud vahelduvad kiiresti väikeste ajavahemike jooksul: tugevatele lumesadudele on korduvalt järgnenud pikaajalised sulad. Sulailmad on tundide...

Talihooldus valla teedel

  Tänavune talv on erakordne, sest ilmaolud vahelduvad kiiresti väikeste ajavahemike jooksul: tugevatele lumesadudele on korduvalt järgnenud pikaajalised sulad. Sulailmad on tundide...

  Juba üle tosina aasta on tavaks saanud, et Eesti Vabariigi aastapäevale järgneval laupäeval toimub Presidendimatk. Spordiklubi Presidendirada ootab ka sel aastal, 2. märtsil suusa-...

Presidendirada ootab laupäeval matkajaid

  Juba üle tosina aasta on tavaks saanud, et Eesti Vabariigi aastapäevale järgneval laupäeval toimub Presidendimatk. Spordiklubi Presidendirada ootab ka sel aastal, 2. märtsil suusa-...

  Ragn-Sells AS teostab endises Tapa valla jäätmeveopiirkonnas segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate jäätmete vedu. Ettevõte pöördus 18.09.2018 Tapa Vallavalitsuse...

Teade endise Tapa valla jäätmeveopiirkonna hinnamuutuse kohta

  Ragn-Sells AS teostab endises Tapa valla jäätmeveopiirkonnas segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate jäätmete vedu. Ettevõte pöördus 18.09.2018 Tapa Vallavalitsuse...

1.            Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Maarika Mändla ...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 27.02.2019

1.            Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Maarika Mändla ...

  Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Maa-amet kuulutas välja kirjaliku enampakkumise

  Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Eile õhtul tähistati Tamsalu Kultuurimajas Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontsert-aktusega. Kontserdil esinesid erinevad Tapa valla tantsukollektiivid ja õpetaja Kadri Kase lauluklassi...

Tamsalus toimus Tapa valla tunnustamisüritus ja EV 101. sünnipäeva tähistamine

Eile õhtul tähistati Tamsalu Kultuurimajas Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontsert-aktusega. Kontserdil esinesid erinevad Tapa valla tantsukollektiivid ja õpetaja Kadri Kase lauluklassi...

Tapa vallavalitsuses on koostamisel kaks interaktiivset teemakaarti. „Aktiivne puhkus Tapa vallas" sisaldab viit teemakihti – aktiivne puhkus, majutus, toitlustus, õpi- ja töötoad, vaatamist...

Uued teemakaardid Tapa valla kohta

Tapa vallavalitsuses on koostamisel kaks interaktiivset teemakaarti. „Aktiivne puhkus Tapa vallas" sisaldab viit teemakihti – aktiivne puhkus, majutus, toitlustus, õpi- ja töötoad, vaatamist...

  16.30 Jäneda Musta Täku Tall 16.45 Lehtse kultuurimaja 17.00 Tapa kesklinnaväljak Tamsalu Kultuurimaja juures kohal 17.30. Tagasi: 19.45 (hiljemalt...

Tellitud bussi liikumine 22.02.2019 Tamsalu Kultuurimajja EV 101 üritusele

  16.30 Jäneda Musta Täku Tall 16.45 Lehtse kultuurimaja 17.00 Tapa kesklinnaväljak Tamsalu Kultuurimaja juures kohal 17.30. Tagasi: 19.45 (hiljemalt...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 85