1. Variatsioon

ALLEE JA PARK
Pikk tänav on muudetud ühesuunaliseks ning võimalikult palju ruumi on jäetud loodusele. Lahendus loob Pikale tänavale rohekoridori, mis on mõeldud eelkõige jalakäijatele. Keskväljakust on saanud park, mida liigendavad kõige olulisemad jalakäijate liikumisteed. Kõnniteed on piisavalt laiad, et võimaldada seal väiksemate sündmuste korraldamist. Igal looduslikul saarel on oma taimestik ja programm. Vilmsi platsi jagab kaheks väike Soome lahe kujuline haljassaar. Kahel pool lahte on väiksemad väljakud ajaviitemööbliga.
 
 
 
VAADE PIKALE TÄNAVALE KESKVÄLJAKU SUUNAL
Tänava ühele küljele jääb pärnaallee ja sõiduteest eraldatud kõnnitee
 
VAADE PIKA TÄNAVA JA JAAMA TÄNAVA RISTMIKULE
Pikal tänaval on autoliiklus muudetud ühesuunaliseks, et anda võimalikult palju ruumi haljastusele ja pehmele katendile
 
VAADE KESKVÄLJAKU MÄNGUPLATSILE
Muruväljakutele on planeeritud erinevat vaba aja veetmist võimaldavat linnamööblit.
Muruväljakute haljastus varieerub puudest põõsaste ja rohttaimedeni.
 
VAADE KESKVÄLJAKU KÕNNITEEDELE
Haljastatud keskväljakut läbivad laiad kõnniteed, kuhu saab vajadusel paigutada ka näiteks turuletid
 
VAADE VILMSI PLATSILE PIKA TÄNAVA SUUNAL
Vilmsi platsi keskel moodustub murust ja murukivist haljastatud Soome lahe kontuur.
Haljasriba jagab väljaku kaheks väiksemaks platsiks. Väljakul on erinevat vaba aja veetmist võimaldavat linnamööblit
 
VAADE VILMSI PLATSILE KESKVÄLJAKU SUUNAL
Vilmsi plats jätkub sirgelt Pika tänava suunal