23.05.18
 
Tapa Vallavalitsus korraldab veevedu reostunud põhjaveega piirkonna elanikele. Selleks piirkonnaks on põhiliselt Savalduma küla.
Veevedu teostatakse vastavalt vallavolikogu poolt vastu võetud korrale - Veeveoteenuse osutamise kord.
Kaevu tühjaksjäämise korral võib pöörduda avaldusega abi saamiseks Tapa Vallavalitsuse poole. Vallavalitsus teeb otsuse iga üksikjuhtumi kohta eraldi.