16.10.18

 

Tapa valla koalitsioonilepe aastateks 2018–2021 

 
07.09.2018
 
 
Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna ja Valimisliit „Koostöö" valimisnimekirjade koalitsioonileping on koostatud kolme osapoole heast tahtest lähtuvalt. Koalitsioonileppe aluseks on 2017. aasta kohalike omavalitsuse valimistel antud valimislubadused, ühised kavatsused ning Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisleping. Püüame ellu viia kolme valimisprogrammi lubadusi, millest olulisemad toome esile antud koalitsioonilepingus. 
 
 
Kaasame linna- ja külakogukonnad reaalselt vallaelu juhtimisse. Juhime valda kogukonda kaasavalt ja küsime vallale väga olulistes küsimustes elanike arvamust. Kaasajastame teenuste kättesaadavust. Loome valla teenuste kvaliteedi hindamise süsteemi elanike tagasiside põhjal. 
Vähendame valitsemiskulusid ja haldamiskulusid. 
Kehtestame valla üldplaneeringu keskendudes valla ühtlasele arendamisele ning tööprotsesside ühtlustamisele. Loome valla meediaväljaannete toimetuse kolleegiumi. 
Tagame Tapal ja Tamsalus gümnaasiumihariduse omandamise võimaluse. Arendame haridusasutuste tugiteenuseid ja valikaineid (nt. ettevõtlusõpe, tasuta autojuhtimiskursused). Koostame haridusvaldkonna arengukava. 
Rajame Tapale noortekeskuse uued ruumid ja laiendame Tamsalu noortekeskust. Suurendame omavalitsuse poolt korraldatavate noortelaagrite arvu. 
Loome süsteemselt elanike toimetuleku soodustamisele ja toetamisele suunatud vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid (nt. puudega inimestele tasuta transport). Algatame eakatele inimestele (65+) ja puudega inimestele toetuse maksmise juubeli puhul (75 eurot).  
Koalitsiooni esindajad toetavad tasuta ühistransporti Lääne-Virumaal.
Alustame analüüsiga valla oma köögi loomiseks haridus- ja sotsiaalasutuste toitlustamiseks.
Anname alustavale perearstile toetuse 1000 eurot kuus viieks aastaks. Toetame noori ja vallale vajalikke spetsialiste s.h õpetajaid ja vallast õppima läinud tudengeid (nt. noortestipendium). 
Kehtestame ettevõtlustoetuse valla alustavatele ettevõtetele. 
Rajame Tapale jäätmejaama. 
Rekonstrueerime kultuuriasutuste hooned (Tapa kultuurikoda, Tamsalu kultuurimaja). Rekonstrueerime Tamsalu kultuurimaja pargi. 
Rekonstrueerime haridusasutuste hooned (Jäneda kool, Tapa muusika- ja kunstikool). 
Rekonstrueerime spordirajatised (Tamsalu gümnaasiumi staadion, Tapa linna staadion, Lehtse spordiväljak, Männikumäe ja Tamsalu liikumisrajad ning võimalusel Jäneda spordihoone). 
Vald osaleb Tapa vaksalihoone kasutamisvõimaluste leidmises ja kasutamises. 
Korraldame ümber valla kultuuri- ja spordiasutuste juhtimise. Toetame valla esindusvõistkondasid ja –sportlasi. Loome andekate sportlaste ja treenerite toetussüsteemi. 
Alustame ujula ja sauna ehitamist koostöös partneriga. 
Rajame Tapa linna esindusväljaku. 
Viime lõpule Tamsalu 100 tamme pargi rajamise. 
 
 
 
 
 
Tapa vallas valitsemisvastutuse kandmiseks jagavad osapooled omavahel kohustused ja
ametikohad.
 
 
Volikogu esimees ja vallavanem
Vallavolikogu esimehe kandidaadi esitab Eesti Keskerakond. Vallavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab Eesti Reformierakond. Vallavanema kandidaadi esitab Eesti Reformierakond.
 
Vallavalitsuse liikmed
Vallavalitsuse 7-liikmelisse koosseisu esitab kolm esindajat Valimisliit „Koostöö", kaks esindajat Eesti Keskerakond ja kaks esindajat Eesti Reformierakond.
 
Volikogu komisjonide esimehed
Turvalisuse ja sotsiaalkomisjoni esimehe ning Hariduskomisjoni esimehe esitab Valimisliit „Koostöö". Eelarve- ja arengukomisjoni esimehe ning Majandus- ja ettevõtluskomisjoni esimehe esitab Eesti Keskerakond. Kultuurikomisjoni esimehe esitab Eesti Reformierakond. Revisjonikomisjoni esimehe ja kõikide komisjonide aseesimeeste kohad pakutakse Valimisliidule „Valgejõgi".
 
Ettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed
AS Tamsalu Vesi 4-liikmelisse nõukogusse esitavad kõik kolm osapoolt ühe esindaja ja vallavalitsus esitab ühe vallaametniku. AS Tamsalu Kalor 4-liikmelisse nõukogusse esitavad kõik kolm osapoolt ühe esindaja ja vallavalitsus esitab ühe vallaametniku. OÜ Tapa Vesi 4-liikmelisse juhatusse esitavad kõik kolm osapoolt ühe esindaja ja vallavalitsus esitab ühe vallaametniku.
 
 
Käesolev Leping on sõlmitud Tapal 7. septembril 2018. aastal.
 
Lepingu allkirjastavad Tapa Vallavolikogu liikmed, kes toetavad Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna ja Valimisliit „Koostöö" koalitsiooni Tapa vallas aastatel 2018–2021.
 
 
Allkirjad:
 
 
Maksim Butšenkov                                        Reigo Tamm                                       Ene Augasmägi
 
 
Dmitri Okatov                                                Kerli Relli                                     Elmu Koppelmann
 
 
Lilli Strõnadko                                               Siiri Saks                                                       Rein Tali
 
 
Üllar Neeme                                                                                                                         Alar Teras   
 
 
Sirje Major
 
Toimetaja: ILONA ALLA