CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem (osakonna juhataja) Riina Haljasoks 5350 5639 vastuvõtt etteregistreerumisel
Haridusspetsialist Tuuli Roostfeldt 5307 6117 Vastuvõtt Tapal (Pikk 15) E 9:00-12:00
Noorsootööspetsialist Regiina Kaima 5866 7395 vastuvõtt etteregistreerumisel
Lastekaitsespetsialist Kristi Ale 5345 4811
Lastekaitsespetsialist Jana Kereme 5657 7162 vastuvõtt etteregistreerumisel PUHKUSEL 13.-24.03.23
Lastekaitsespetsialist Gisela Aadli 5304 1992 Vastuvõtt Tamsalus T 9:00-12:00, N 13:00-16:00
Sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Lea Tammekun 5196 2032 Vastuvõtt Tapal (Roheline 19) – T 8:00-11:30 ja N 13:00-16:30
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Ragni Nikiforova 5344 3779 Vastuvõtt Tapal (Roheline 19) – T 8:00-11:30 ja N 13:00-16:30
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Pille Eevardi 322 8442
5342 9921
Vastuvõtt Tapal (Roheline 19) – E 9:00-10:00;
Tamsalus – T 09:00-12:00 ja N 13:00-16:00
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Sirje Salura 383 3451
5661 7181
Vastuvõtt Lehtses – E 9:00-16.00 ja R 8:30-12:00;
Jänedal K 14.00-16.00
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Arina Mürk 5750 3008 Eestkostja ülesannete täitmine nende täisealiste kodanike suhtes, kelle eestkostjaks on kohtu poolt määratud Tapa Vallavalitsus>
Autojuht Anti Aosaar 5859 6768
Juhtumikorraldaja (projekt „Lääne- Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu“) Lisanne Lindre 5366 7126
Projekti sihtrühm on Lääne-Virumaa 16-26 aastased noored, kes ei õpi ega tööta. Projekti eesmärk on soodustada NEET noorte tööle ja õppima asumist ja hõivatuna püsimist. NEET- inglise keelest (not in education, employment or training) tähendab inimest, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel.