21.01.22

 

___________________________________

Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2022 – 2025

läbis 27.09.2021 Tapa vallavolikogu esimese lugemise ja on vastuvõtmiseni avalikul väljapanekul.

TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 ja TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2022-2025