28.02.22

Tapa vald taotles 2021. aasta lõpus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust biolagunevate jäätmete kogumiseks kodukompostrite ja konteinerite ostmiseks. Käesoleva aasta jaanuaris tuli taotluse rahuldamise otsus, mille kohaselt on KIK otsustanud toetada Tapa valda 9284 euroga.

Projekti eesmärgiks on biojäätmete kohtkogumise ja -käitlemise edendamine ja elanike teadlikkuse tõstmine. Projekti käigus antakse soovi avaldanud elanikele (sh korteriühistutele) toidujäätmete kogumiseks ja käitlemiseks ostetud kompostreid ja konteinereid. Soovijatel tuleb tasuda omaosalus, mis on 20-30 eurot (täpne hind selgub pärast hanke läbiviimist). Lisaks trükitakse kompostimise kohta infomaterjal ning korraldatakse kompostimist käsitlev veebikoolitus.

 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

 

 

Toimetaja: KALEV KODZIS