Tapa vallavalitsuse dokumendiregister

24.02.24
Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. 
 
Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule. Nimetatud dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks või juurdepääsu taotlemiseks tuleb esitada teabenõue vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee.
 
 
Tapa Vallavalitsuse avaliku dokumendiregistrisse on hõlmatud Tapa valla hallatavate asutuste dokumendiregistrid. Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ning nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest. Iga hallatava asutuse funktsioonid, sarjad, toimikud ja dokumendid on varustatud neid eristava tähisega.
 
Tapa Gümnaasium, tähis TG
lisainfo telefonil 322 2311 või e-posti aadressil kool@tapagymnaasium.ee
 
Tamsalu Gümnaasium, tähis TMG
lisainfo telefonil 323 0546 või e-posti aadressil info@tamsalukool.ee
 
lisainfo telefonil 322 0488 või e-posti aadressil info@tapamuusikakool.ee
 
Tapa Vallahooldus, tähis TVH
lisainfo telefonil 322 8446 või e-posti aadressil vallahooldus@tapa.ee
 
 
 
Tapa Keelekümbluskooli, tähis TKKK (endine Tapa Vene Põhikool, tähis TVPK) dokumendiregister kuni 31.08.2023