Tapa vallavalitsuse dokumendiregister

12.03.19
Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. 
 
Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule. Nimetatud dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks või juurdepääsu taotlemiseks tuleb esitada teabenõue vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee
 
Tapa Vallavalitsuse avaliku dokumendiregistrisse on hõlmatud Tapa valla hallatavate asutuste dokumendiregistrid. Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ning nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest. Iga hallatava asutuse funktsioonid, sarjad, toimikud ja dokumendid on varustatud neid eristava tähisega.
 
Tapa Gümnaasium, tähis TG – lisainfo telefonil 322 2311 või e-posti aadressil kool@tapagymnaasium.ee
Tamsalu Gümnaasium, tähis TMG – lisainfo telefonil 323 0546 või e-posti aadressil tamsalug@estpak.ee
Tapa Vene Põhikool, tähis TVPK – lisainfo telefonil 327 8351 või e-posti aadressil info@tapavpk.ee