24.10.18

 

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt 29.10.2018

1. 15.00 – 15.05 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine" Riho Tell
2. 15.05 – 15.15 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsuse kinnitamine ja vallavalitusse liikmetele hüvitise määramine" Riho Tell
3. 15.15 – 15.20 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla raamatukogude ümberkorraldamine" – Riho Tell
4. 15.20 – 15.30 Volikogu määruse eelnõu „Tapa Valla Raamatukogu põhimäärus" – Riho Tell, kaasettekandja Kersti Burk
5. 15.30 – 15.40 Volikogu määruse eelnõu „Tapa Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri" – Riho Tell, kaasettekandja Kersti Burk
6. 15.40 – 15.55 Volikogu määruse eelnõu  „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord" LISA - Aune Suve Kütt.
7. 15.55 – 16.00 Volikogu otsuse eelnõu ,,Tapa valla hariduse valdkondliku arengukava koostamise algatamine"- Aivi Must, Anne Roos.
8. Vaheaeg 16.00 – 16.10
12. 16.35 – 16.50 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla kaevetööde eeskiri"Lisa 1, Lisa 2 - Timo Tiisler
13. 16.50 – 17.05 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla jäätmehooldus eeskiri" Lisa 1, Lisa 2 - Mailis Alling
14. 17.05 – 17.15 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine" Seletuskiri, Lisad – Mati Kanarik
15. 17.15 – 17.25 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2019. aasta eelarve kinnitamine" üleandmine – Riho Tell
16. 17.25 – 17.30 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu majandus- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine" – Sirje Major
17. 17.30 – 17.35 Istungi lõpetamine.
 
Toimetaja: ILONA ALLA