32. istung 16.12.2019

Tapa Vallavolikogu 32. istung toimub esmaspäeval 16. detsembril 2019, kell 15.00
Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4, Tapa, garaaž-seminariruum, 0 korrus).
 
Päevakorras:
1. 15.00 – 15.10 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla Spordikooli põhimääruse muutmine" eelnõu – Aune Suve-Kütt
 
2. 15.10 – 15.25 Tapa Vallavolikogu määruse 
 
 
 
5. 15.40 – 15.50 Tapa Vallavolikogu määruse
„Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord"  eelnõu – Jaanus Annus
 
6. 15.50 – 16.00 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri" eelnõu – Mailis Alling
 
7. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa Vesi OÜ põhikirja kinnitamine"  eelnõu – Andrus Freienthal
 
8. 16.10 – 16.20 Tapa Vallavolikogu määruse
„Sotsiaaltoetuste määrad" eelnõu  - Ene Augasmägi
 
9. 16.20 – 16.30 Vaheaeg
 
10. 16.30 – 16.40 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Muudatused Tapa Vallavalitsuse liikmete koosseisus" eelnõu – Riho Tell
 
11. 16.40 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Preemia maksmine" eelnõu – Maksim Butšenkov
 
12. 16.45 – 17.05  Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine – Mati Kanarik
 
13. 17.05 – 17.20 Info