Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

ANDMETE VÄLJASTAMINE RAHVASTIKUREGISTRIST

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Tava kohalikud omavalitsused rahvastikuregistri väljavõtet ei väljasta.

Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest või riigilõivu eest maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (NB! kui maakonnakeskuse kohalik omavalitsus on elukohajärgne kohalik omavalitsus, siis on elukohatõend tasuta). Tava kohalikud omavalitsused teise kohaliku omavalitsuse elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

Elanike nimekirja saab ruumi aadressijärgsest kohalikust omavalitsusest või

e-rahvastikuregistrist. Maakonnakeskuse kohalik omavalitsus väljastab teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava kohalikud omavalitsused teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Alates 01.01.2023 väljastab Tapa Vallavalitsus ainult elukoha andmete väljavõtet ehk elukohatõendit isikutele, kelle rahvastikujärgne elukoht on Tapa vallas ja ruumi omanikele elanike nimekirja ruumide kohta, mis asuvad Tapa vallas.

Teenuse maksumus

Elukohatõend elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest on tasuta.

Elanike nimekiri ruumide kohta, mis asuvad Tapa vallas on tasuta.

Menetlusaeg

Väljastatakse asutusse kohale tulles koheselt või kokkuleppel avaldajaga mõistliku aja jooksul.

Vastutaja(d)

Tapa Vallavalitsus

Tamsalu haldus- ja teeninduskeskus

Merje Vaarmets

kantselei sekretär
322 9650merje.vaarmets@tapa.ee

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
5623 1293estelle.freimann@tapa.ee

Evelin Värk
volikogu sekretär
5878 4818, evelin.vark@tapa.ee

Ursula Grau

kantselei sekretär

322 8431, 5382 5661 ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Elukoha andmete väljavõtte (elukohatõendi) ja elanike nimekirja väljastamiseks tuleb esitada avaldus:

  1. Digitaalselt allkirjastatuna aadressile vallavalitsus@tapa.ee;
  2. Paberil allkirjastatuna postiga aadressile Pikk 15, 45106 Tapa linn või
  3. Isiklikult kohale tulles Tapa Vallavalitsusse või Tamsalu haldus- ja teeninduskeskusesse. 

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/110022023009

Taotluse vormid

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks (prinditav)

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks (digitaalselt täidetav)

Ruumi omaniku avaldus elanike nimekirja väljastamiseks (prinditav)

Ruumi omaniku avaldus elanike nimekirja väljastamiseks (digitaalselt täidetav)