Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid.

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema ja tema alaealiste laste, eestkostetavate ja tema surnud abikaasa kohta.

Teenuse maksumus

Toiming on tasuta

Menetlusaeg

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse andmed/tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul avalduse saabumisest.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
322 9662, estelle.freimann@tapa.ee

Evelin Värk
volikogu sekretär
322 9671, evelin.vark@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661 ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (sh elukohatõendit) väljastavad kohalikud omavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

Väljavõte kajastab andmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtte ja rahvastikuregistri andmete erinevuse korral loetakse õigeks rahvastikuregistri andmed. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Vajalikud dokumendid:

  • Avaldus (saab täita koha peal);
  • Isikut tõendav dokument.

Lisaks on andmetega võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Õigustatud huvi korral väljastab rahvastikuregistri andmeid, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMIT`i poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

Rohkem infot

Korduvad tõendid ja väljavõtted (Siseministeerium)

Õigusaktid

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

Taotluse vormid

E-teenusena saab taotleda tõendeid e-rahvastikuregistris.

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (täidetav)

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks