28.02.22

 

Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.
 
Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutus võimalustest.
 
Eraldi tuleb sortida:
puit; 
kiletamata paber ja papp;
metall (eraldi must- ja värviline metall);
mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne)
raudbetoon- ja betoondetailid;
tõrva mittesisaldav asfalt;
kiled.
ohtlikud ehitusjäätmed
 
Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m³, tuleb ehitise kasutusloa taotlemisel esitada ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendavad dokumendid.
 
Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Tapa Vallavalitsusega ja ehitusluba lammutamiseks. Lammutustööde lõpetamisel tuleb vormistada jäätmeõiend.
 
Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreerinud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.
 
Ehitus- ja lammutusjäätmed (ka eterniit) tuleb üle anda vastavat luba omavale jäätmevedajale või viia lähimasse prügilasse.
 
Ehitus- ja lammutusjäätmeid (ka eterniit) saab ära anda Tapa jäätmejaamas tasu eest.
 
Tamsalu jäätmejaamas võetakse ehitusjäätmetest vastu eterniiti ja klaasi (aknaklaas). Ehitus- ja lammutussegaprahti vastu ei võeta.
 
Tapa jäätmejaam asub Tapa linnas Loode 32 kinnistul. 
 
Tamsalu jäätmejaam asub Tamsalus Raudtee 4 kinnistul. 
 
Jäätmeid võetakse vastu ainult Tapa valla elanikelt. Jäätmete toojad registreeritakse.
 
Jäätmed palume jäätmejaama viia ainult lahtiolekuaegadel. Konteineri kõrvale, aia äärde või värava taha on jäätmete panemine keelatud!
 
Jäätmejaamad on avatud:
kolmapäev - reede 11.00 - 18.00
laupäev 12.00 - 17.00
pühapäev 10.00 - 14.00
riiklikel pühadel suletud
 
 
Ehitusjäätmeid ja eterniiti võtavad vastu järgmised prügilad:
 
Lääne-Viru Jäätmekeskus
Aadress: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.: +372 622 6049
e-post: info@lvjk.ee
http://lvjk.ee
Jäätmekeskus on avatud T - L 10.00 - 18.30.
 
Väätsa prügila As
Roovere küla, Väätsa vald 72805
Telefon/faks 38 40 111
E-post: vaatsap@hot.ee
www.jarva.ee/vaatsaprygila
Avatud 7 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas.
 
Torma Prügila
Jõgevamaa, Torma vald, Võtikvere, 48502
tel. 7764789
info@tormaprugila.ee
www.tormaprugila.ee
Prügila on avatud E - R 9-18, L 9-16, P suletud.
 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endine Tallinna prügila)
Loovälja, Rebala küla
Jõelähtme vald
Harjumaa 74222
Tel:609 65 30, Faks:609 60 14
e-mail: jaatmekeskus@veolia.ee
www.jaatmekeskus.ee
Taaskasutuskeskus avatud tööpäevadel 6-22, laupäeval 8-18, pühapäeval suletud.