8.09.21

Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Projekt viiakse ellu Lääne-Virumaal Tapa vallas Tapa linnas, Sääse alevikus ja Jäneda küla keskuses.
Nimetatud piirkondades on tänavavalgustussüsteemid tehniliselt amortiseerunud. Valdavalt on kasutusel Na- ja Hg-valgustid võimsusega 250-400W, toiteliinid on valdavalt paljasjuhtmed ning füüsiliselt on amortiseerunud ka valgustusmastid. Liitumiskilbid vajavad kaasajastamist ning hetkel puudub kaughaldussüsteem. Tulenevalt tänavavalgustussüsteemi halvast tehnilisest seisukorras esineb sageli rikkeid ja süsteemi ülalpidamine on kulukas. Projektitoetust arvestades on tasuvusaeg ca 14 aastat ja 100% omafinantseeringu puhul on investeeringu tasuvusaeg ca 40 aastat, mis võrdne tehnosüsteemi elueaga.
Projekti tulemusena säästetakse aastas ca 243 MWh elektrienergait, mille maksumus on ca 31 500,00 eur.
Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida välisvalgustus Lääne-Virumaal Tapa vallas Tapa linnas (Taara pst, Ivaste, Eha, 1 Mai pst, Nooruse, Paju, Pikk, Kalevi, Väikse jt), Sääse alevikus (Sääse tn, Ülase ja Linnuvabriku tn) ja Jäneda küla keskuse piirkonnas.
Projekti tulemusena asendatakse 613 Na- ja Hg-valgustit kaasaegsete LED-valgustitega, asendatakse 120 amortiseerunud valgustusmasti, kaasajastatakse 28 500 m toitekaabliliini. Projekti tulemisena väheneb oluliselt rike arv ja väheneb elektrienergia tarbimine . Valgustuspunktide ja mastide arv jääb peale rekonstrueerimist samaks. Tänavavalgustite nominaalvõimsus väheneb 86 025 W pealt projekti elluviimisel 24 903 W. Tarbitava elektrienergia kogus langeb 344 MWh/a pealt 101 MWh/a aastas, Arvestuslik süsihappegaasi vähenemise aastas ca 244,0 MWh*1,09 tCO2 = 265,96 t CO2.
Projekti kogumaksumus on 978 031,32 eur, millest toetus 557 477,85 eur ja Tapa valla omafinantseering 420 553,47 eur
 
 
   
 
 
Toimetaja: ALINA RODITŠENKO