Ettevõtlus Tapa vallas

26.02.19

Tapa valla majanduslik struktuur on mitmekesine: metalli-, puidu- ehitusmaterjali- tekstiili- ja toiduainetetööstus, logistika ning transport, põllumajandus, turism, maavarade kaevandamine (turvas).

Tapa valla keskus paikneb Eesti logistilises sõlmpunktis. Probleeme tekitab raudteetaristu monofunktsionaalsus. Tapa valla tööstusettevõtted on koondunud tiheasustusega asulatesse. Suurim elupaik ja ühtlasi ka tööpaik vallas on Tapa linn. Arvestatava suurusega tootmisettevõtted paiknevad lisaks ka Moel, Jänedal ning Saiakoplis.

Tapa linna ettevõtlust mõjutavad raudtee-ettevõtete ning Tapa tööstuspargi areng. Arenenud on puidu-, metalli-, tekstiili- ning plastikutööstus.

Turismiettevõtlusega tegeletakse eelkõike Jänedal, kus on olemas vajalik keskkond.

Tapa valla ettevõtete arendus peab lähtuma asjaolust, et odavale tööjõule suunatud tootmistegevused ei saa olla Eesti mõistes pikaajaline lahendus. 

Tutvu Tapa valla teenuste kaardiga.

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse määramise ja kasutamise kord

Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Tapa vallas.
 
Toetust  võivad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mille  esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud.
 
Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas, hiljemalt 15. aprilliks ja 15.oktoobriks.
 

TAPA VALLA ETTEVÕTLUSPÄEV 2019

Tapa valla ettevõtluspäev toimub 17.oktoobril Tapa Kultuurikojas algusega kell 12:00-15:00. Seekordseks teemaks on tulevikumajandus.

Tulevikumajandust tutvustavad:
12:00 – 12:30 Loomemajandus, kas võti tulevikku? Ülo Peets MTÜ Koolituskolleegium
12:30 – 13:00 Amazoniga Assamallast miljonäriks - Alar Huul OÜ Nordzero müügiguru.

13:00 – 13:30 Kas lumerobot asendab kojameest? Lumebot tootearendaja Kaspar Kikerpill, räägib lumekoristusroboti Lumebot arenguloo
13:30 - 15:00 Päev lõppeb Tapa Kultuurikojas filmi „Ükssarvik" ühisvaatamisega.

Üritus on kõikidele tasuta!