Ettevõtlus Tapa vallas

26.02.19

Tapa valla majanduslik struktuur on mitmekesine: metalli-, puidu- ehitusmaterjali- tekstiili- ja toiduainetetööstus, logistika ning transport, põllumajandus, turism, maavarade kaevandamine (turvas).

Tapa valla keskus paikneb Eesti logistilises sõlmpunktis. Probleeme tekitab raudteetaristu monofunktsionaalsus. Tapa valla tööstusettevõtted on koondunud tiheasustusega asulatesse. Suurim elupaik ja ühtlasi ka tööpaik vallas on Tapa linn. Arvestatava suurusega tootmisettevõtted paiknevad lisaks ka Moel, Jänedal ning Saiakoplis.

Tapa linna ettevõtlust mõjutavad raudtee-ettevõtete ning Tapa tööstuspargi areng. Arenenud on puidu-, metalli-, tekstiili- ning plastikutööstus.

Turismiettevõtlusega tegeletakse eelkõike Jänedal, kus on olemas vajalik keskkond.

Tapa valla ettevõtete arendus peab lähtuma asjaolust, et odavale tööjõule suunatud tootmistegevused ei saa olla Eesti mõistes pikaajaline lahendus. 

Tutvu Tapa valla teenuste kaardiga.

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse määramise ja kasutamise kord

Tapa valla ettevõtlusnädal 11.-12. oktoober 2018

Ettekanded

Anella Veebel - Minu lugu

Harald Lepisk - Kuidas saada tulevikukindlaks?

Eva Leemet - Loomemajandus - tuleviku ettevõtlus

Reena Churpey - Loomemajandus oruveski loovusaidas

Riho Tell - "Koostöösild Tallinn-Tamsalu-Tartu"

Heiki Rits - EVEA, 30 aastat ettevõtjate teenistuses

Ülo Peets - Loomemajandus