20.04.23

Üldhooldekodud:

Tapa Valla Hooldekodu (ühendatud Tapa hooldekodu ja Sääse hooldekodu)

Tapa tegevuskoht 
Aadress: Tapa linn, Kesk tn 9,  45106
Telefon: 322 0058, 59190251
 
Sääse tegevuskoht
Sääse tn 4-1/2, Sääse alevik, Tapa vald, 46105
Telefon 323 0488, 59190251
 

Tapa Valla Hooldekodu teenuskoha maksumus kalendrikuus alates 01.07.2023.:

Tegevuskohas Kesk tn 9, Tapa linn 1 100 (üks tuhat ükssada) eurot, sh kohaliku omavalitsuse eelarvest 475 eurot ja isikult võetavast hoolduskulude tasust 625 eurot.

Tegevuskohas Sääse tn 4, Tamsalu 1 040 (üks tuhat nelikümmend) eurot kalendrikuus, sh kohaliku omavalitsuse eelarvest 534 eurot ja isikult võetavast hoolduskulude tasust 506 eurot.

 

Tapa Valla territooriumil asuvad hooldekodud:

Pruuna Mõisakodu
Aadress: Tõõrakõrve küla, Tapa vald
Telefon: 53010802
 

Tapa Pihlakodu

Aadress: Tapa linn, Valgejõe 14, 45109

Telefon: 5411 0324

E-post: ly@pihlakodu.ee

Imastu Hooldekodu

Aadress: Imastu küla, Tapa vald

Telefon: 50 33 170

E-post: sigrit@imastu.ee

 

Erihoolekandeteenuseid pakkuvad asutused:

 
Aadress: Tapa linn, Loode 12, 45106
Telefon: 322 3782
 
AS Hoolekandeteenused Põllu kodu
Aadress: Tapa linn, Põllu 6, 45109
Telefon: 322 3359
 
Muud sotsiaalhoolekandelisi teenuseid pakkuvad asutused
 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
Aadress: Tapa linn, Kooli tn 24, 45106
Telefon: 327 1233
Kontaktsisik Ave Pappe
 
MTÜ Maria Lastekeskus
Aadress: Tapa linn, Ambla mnt 37, 45106
Telefon: 327 1980
Kontaktisik Oleg Kapustin
 
MTÜ Seenior
Aadress: Tapa linn, Valve 30, 45109
Telefon: 5342 2364
Kontaktisik Anu Jonuks
 
MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing
Aadress: Tapa linn, Valve 30, 45109
Telefon: 53466882
Kontaktisik Vaike Hiet
 
Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon; erihoolekande ja tugiisikuteenust pakkuv asutus
 
MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED.
Aadress: Õuna 15, Tapa,
Telefon: +372 55980670