Jäätmekava

9.10.20

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

 

Tapa Vallavolikogu 28.09.2020 määrusega nr 87 kinnitati Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026.

 

Jäätmekava on leitav siit (https://www.riigiteataja.ee/akt/403102020003).