Kaitseväe teavitused

1. jalaväebrigaad teavitab õhutõrjepataljoni väliharjutusest Moe Õllevabrik OÜ territooriumil ajavahemikul 15.04.2019 kell 17:00 kuni 16.04.2019 kell 17:00. 

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaad teavitab tagalapataljoni õppustest Kihlevere alal ajavahemikust 01.-04.04.2019 ja 08.-11.04.2019.

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon teavitab linnavõitluse harjutuse läbiviimisest Rabasaare külas 08.-12.04.2019 ja 15.-19.04.2019. Samal ajal toimuvad linnavõitluse harjutused ka Moe piiritusetehase territooriumil. Tegevused toimuvad kõikidel nimetatud kuupäevadel kell 08:00-22:00. Kasutatakse müra tekitavaid imitatsioonivahendeid. Harjutusel osaleb kuni 100 inimest ja liiklemiseks kasutatakse busse, veokeid ja maastureid. Harjutuste ajal tagatakse kohalike elanike turvalisus ja ei takistata liiklust avalikel teedel. 

 

..........................................................................................................................................................
Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):