Kaitseväe teavitused

 

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI GRAAFIK 16.-31. AUGUST 2020

 

______________________________________________________________________________________

Ajavahemikul 05.-06.08.2020; 11.-13.08.2020 ning 24.-26.08.2020 kella 09.00- st kuni kella 17.00-ni korraldab 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni linnavõitluse harjutuse Sääse alevikus Sääse 5 kortermajas ja selle lähiümbruses.

Scoutspataljoni kontaktisikuks on kapten Priit Lillemets, priit.lillemets@mil.ee, tel +372 511 2533

______________________________________________________________________________________

Seoses Tapal paikneva eFP BG soomusjalaväekompanii jalaväelahingumasina (Warrior) meeskonna väljaõppega, toimub ajavahemikus 18.05.2020 - 01.09.2020 avalikel teedel liikumine marsruudil Tapa lennuväli - Jootme - Käravete - Jäneda - Aegviidu - Soodla harjutusväli.

Korraga liigub kaks masinat ja liikumine toimub ka pimedal ajal. 

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib Tapa linnas läbi 23.07.2020 ajavahemikul 08:00-12:00 missiooniüksusele läbi patrullharjutust.

Üksus teostab linnapatrulli nii jalgsi kui ka masinatega Tapa linnas kõvakattega teedel. Korraga tegutseb harjutusel kuni 100 inimest. Üksused kasutavad liikumiseks soomukeid PASI XA-188, maastureid ja tsiviilmasinaid. Harjutuse käigus ei kasutata müra tekitavaid imitatsioonivahendeid. Harjutuses on „rollimängijad", kes etendavad „kohalikke elanikke" ning on märgistatud kollase lindiga. Harjutuste ajal on tagatud kohalike elanike turvalisus. Linnaliiklus võib olla väga vähesel määral häiritud tulenevalt rühma liikumistest ning drillidest.

______________________________________________________________________________________

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):