Kaitseväe teavitused

SOODLA HARJUTUSVÄLJAK GRAAFIK MÄRTS

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI GRAAFIK MÄRTS 

RABASAARE LINNAVÕITLUSLINNAKU GRAAFIK MÄRTS

 

Soodla harjutusväljaku kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-soodla 

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-keskpolugoon

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni staabi- ja tagalapatarei annab teada orienteerumisharjutuste läbiviimisest Tapa linna territooriumil. Orienteerumine saab toimuma ajavahemikul 22.02. kell 13.00 - 17.00 ja 25.02. kell 13.00 – 17.00.

Harjutusel osaleb kuni 40 kaitseväelast ja vastavalt õppeplaanile harjutatakse orienteerumist asustatud aladel kaardi ja kompassiga, liigutakse 2-4 liikmelistes gruppides. 

______________________________________________________________________________________

 

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):