Keskkonnalubade taotlused

21.03.23

Ragn-Sells AS keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RAGN-SELLS ASi esitatud keskkonnaloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks. Ettevõtte tegevuskoht asub aadressil Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kaeva küla, Veepuhastusjaama (78701:005:0010) katastriüksusel. Ettevõtte tegevuse eesmärgiks on elanikelt aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine, kogumine ning käitlemine.

Taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=24179&application_id=1017013

 

Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing MetsPuu Lasila III liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila III liivakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas eraomandis oleval kinnistul Väädimetsa (katastritunnus 78701:001:0010). Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,73 ha.

Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Keskmiseks tootmismahuks aastas on taotlemise hetkel planeeritud 12 tuh m³. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis  - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=&proceeding_nr=121629&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_id=21927

 

Lasila kruusakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Sisek Lasila kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas riigile kuuluvatel kinnistutel Porkuni metskond 15 (katastritunnus 78701:001:0069), Lasila kruusakarjäär (katastritunnus 78701:001:0070 ning 78701:001:0067). Mäeeraldise pindalad on 8,69 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,39 ha.

Kaevandatavateks maavaradeks on ehituskruus ja -liiv ning need plaanitakse turustada teede- ja tsiviilehituses. Luba taotletakse seitsmeks aastaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5528085

Maleva II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/319472 muutmise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Kivikandur OÜ Maleva II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/319472 muutmise taotluse.

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko eramaal (katastriüksusetunnus 40001:001:0021). Mäeeraldise pindalad on 7,73 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,38 ha.

Kivikandur OÜ taotleb Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise laiendamist sügavuse suunas, kuna ploki 10 aT hilisem iseseisev kasutamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa piirid pindalaliselt ei muutu (kattuvad olemasolevaga). Maavaravaru kasutatakse teedeehituses ja ehitussegudes.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5513050