Keskkonnalubade taotlused

7.08.23

OÜ PERITEX AUTO keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHINGU PERITEX AUTO esitatud keskkonnaloa taotluse mineraalsete ehitusjäätmete taaskasutamiseks ja ladustamiseks. Ettevõtte tegevuskoht asub Tapa linnas aadressil Paide mnt 88 (katastritunnus 79101:017:0012).

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa Vallavalituse avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5917135

 

Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing MetsPuu Lasila III liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila III liivakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas eraomandis oleval kinnistul Väädimetsa (katastritunnus 78701:001:0010). Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,73 ha.

Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Keskmiseks tootmismahuks aastas on taotlemise hetkel planeeritud 12 tuh m³. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis  - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=&proceeding_nr=121629&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_id=21927

 

Lasila kruusakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Sisek Lasila kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas riigile kuuluvatel kinnistutel Porkuni metskond 15 (katastritunnus 78701:001:0069), Lasila kruusakarjäär (katastritunnus 78701:001:0070 ning 78701:001:0067). Mäeeraldise pindalad on 8,69 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,39 ha.

Kaevandatavateks maavaradeks on ehituskruus ja -liiv ning need plaanitakse turustada teede- ja tsiviilehituses. Luba taotletakse seitsmeks aastaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5528085