Kultuur

01.01.2020 alustas tegevust valla hallatav asutus Tapa Valla Kultuurikeskus, mille põhitegevuseks on professionaalse kultuuri vahendamine, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine ning eeskätt Tapa valla elanikele vabaaja tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks kultuuri- ja huvialaste võimaluste loomine.
 
Kultuurikeskuse koosseisus on järgmised struktuuriüksused: Lehtse Kultuurimaja, Porkuni Paemuuseum, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Kultuurikoda, Tapa Muuseum.
 
Kultuurikeskuse direktor Edmar Tuul
Tapa Valla Kultuurikeskus
Kesk 4, Tapa linn, Tapa vald, 45106
registrikood: 77001151
____________________________________________________________________________________
 
Tapa valla kultuuriruumis toimetab igapäevaselt suur hulk kultuuriasutusi, kes tegelevad otseselt erinevate kultuurivaldkonna teenuste pakkumisega: Tapa Kultuurikoda, Tamsalu Kultuurimaja Lehtse KultuurimajaTapa Vallaraamatukogu koos oma kuue haruga Moel, Lehtses ja Jänedal, Tamsalus, Vajangul ja Assamallas, Tapa MuuseumPorkuni Paemuuseum ja Tapa Muusika- ja kunstikool.
 
Tapa vallas toimetab ligi 100 erineva kultuuri, spordi, noorsootöö ka vaba ajaga tegeleva mittetulundusliku organisatsiooni. Lisaks on ka eraettevõtteid, kes kultuuriteenust vähem või rohkem pakuvad (nt OÜ Jäneda Mõis simmanite, laatade ja kontsertide näol, Roger Resto - mängud, spordiülekanded). Soovitame Teid huvi pakkuva valdkonna ja värskeima info saamiseks külastada meie asutuste kodulehti.
 
Indrek Jurtšenko
Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist
Vastuvõtuajad: T: 10.00 – 12.00 ja N: 14.00 -16.30
Tel: +372 3229 659, +372 5290 785