30.03.21

 

Tapa Lasteaed Pisipõnn 

Nooruse 11, 45106 Tapa, tel 322 0063, e-post lasteaed@pisiponn.ee

1967. aastal avatud ja 2001. aastast Tapa Lasteaed Pisipõnn nime kandvas lasteaias on avatud 14 rühma: 2 sõimerühma, 8 lasteaiarühma, 3 liitrühma ja 1 sobitusrühm. Rühmad paiknevad kolmes majas: Tapa linnas Nooruse 11 ja Nooruse 2 hoonetes ning Vahakulmu külas lasteaiaks kohandatud kortermajas.

Pisipõnni lasteaias on 224 last 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar

Ülesõidu 3, 45108 Tapa, tel 327 7700, e-post vikerkaar@tapa.ee

1967. aastal raudteelaste lastele asustatud lasteaed kandis 1992. a nime Tapa Lasteaed nr 4, mis oli vene keelt kõnelevatele lastele. 1999.a sai lasteaia nimeks Tapa Lasteaed Vikerkaar. Vikerkaare lasteaias töötavad eesti ja vene õppekeelega rühmad ning keelekümblusrühm. Eesti keele õpe on kohustuslik alates 3. eluaastast. Vikerkaare lasteaias on  avatud 1 sõimerühm, 3 lasteaiarühma ja 1 liitrühm. 75 last on lasteaias 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Lehtse Kool
 
Rägavere tee 19, Lehtse 73601 Tapa vald, tel 383 3334, e-post info@lehtsekool.ee
1919- 2017 tegutses Lehtses Pruuna mõisas Lehtse Põhikool.
Aastal 1993 alustas Lehtse alevikus tööd  Lehtse lasteaed.
2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
2009. aastast liideti põhikool ja lasteaed Lehtse Kooliks. 
Alates 2017. aastast tegutseb Lehtse Kool Lehtse asulas.

Lehtse Koolis kahes rühmas on 35 last 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Jäneda Kool
Jäneda küla, 73062 Tapa vald, tel 389 8231, e-post kool@janedakool.ee

1985. aasta on põhikooli asutamisaasta. Enne seda tegutses kool algkoolina Kalijärve koolimajas.

Jäneda Lasteaed on asutatud 1955. aastal.

2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.

2008. aastast liideti lasteaed ja põhikool ühiseks õppeasutuseks nimega Jäneda Kool.

Jäneda koolis on 12 lasteaialast 2020/2021 õppeaastal.

 
Tamsalu Lasteaed Krõll

http://tamsalulasteaed.weebly.com

Tamsalu maja:

Metsa 1, Tamsalu linn, 46107, Tapa vald, tel. 323 0568, viiu.uudam@tamsalu.ee

Sääse maja:

Ülase 14, Sääse alevik, 46105, Tapa vald, tel.323 0561, viiu.uudam@tamsalu.ee

 

Tamsalu Lasteaias Krõll on 11 rühma, mis asuvad kahes majas. Lasteaedadel on suured õuealad ning mänguväljakud. Lasteaed on avatud kell 7.00-19.00, kell 18.00-19.00 töötavad valverühmad. Lasteaias on 2020/2021 õppeaastal 149 last.

Tamsalu Lasteaed Krõll põhimäärus

 
 
Vajangu Põhikool

http://www.vajangu.ee/oppetoo/vajangu-lasteaed/

Kooli 7, Tamsalu Vald, Lääne-Virumaa 46002, tel 516 7133, kool@vajangu.ee

1.septembril 1986. aastal avati Vajangu Lasteaed- Algkool , ümbruskonnas ainulaadne, kaasaegne ja kaunis. 1992. aastal sai Vajangu Lasteaed-Algkoolist põhikool. Lasteaiarühmas on 2020/2021 õppeaastal 10 last.

Vajangu Põhikooli määrus