5.10.21

 

 

Nooruse 11, 45106 Tapa
tel 322 0063

 

 

1967. aastal avatud ja 2001. aastast Tapa Lasteaed Pisipõnn nime kandvas lasteaias on avatud 14 rühma. Rühmad paiknevad kolmes majas: Tapa linnas Nooruse 11 ja Nooruse 2 hoonetes ning Vahakulmu külas lasteaiaks kohandatud kortermajas.

10.11.2020 seisuga oli lasteaia nimekirjas 223 last.

Tapa Lasteaed Pisipõnn põhimäärus 

 
 

Tapa lasteaed Vikerkaar

Ülesõidu 3, 45108 Tapa

tel: 327 7700

E-post: vikerkaar@tapa.ee

lasteaedvikerkaar.ee

1967. aastal raudteelaste lastele asustatud lasteaed kandis 1992. a nime Tapa Lasteaed nr 4, mis oli vene keelt kõnelevatele lastele. 1999.a sai lasteaia nimeks Tapa Lasteaed Vikerkaar. Vikerkaare lasteaias töötavad eesti ja vene õppekeelega rühmad ning keelekümblusrühm. Eesti keele õpe on kohustuslik alates 3. eluaastast. 10.11.2020 seisuga oli lasteaia nimekirjas 75 last.

 

Lehtse Kooli lasteaiarühmad

Rägavere tee 19, Lehtse 73601 Tapa vald

tel: 383 3334

E-post: info@lehtsekool.ee

 
 
  • 1919- 2017 tegutses Lehtses Pruuna mõisas Lehtse Põhikool.
  • Aastal 1993 alustas Lehtse alevikus tööd  Lehtse lasteaed.
  • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
  • 2009. aastast liideti põhikool ja lasteaed Lehtse Kooliks.
  • Alates 2017. aastast tegutseb Lehtse Kool Lehtse asulas.

10.11.2020 seisuga oli lasteaia nimekirjas 35 last.

Lehtse Kooli põhimäärus

 
 
Jäneda küla, 73062 Tapa vald
tel: 389 8231
 
 
  • 1985. aasta on põhikooli asutamisaasta. Enne seda tegutses kool algkoolina Kalijärve koolimajas.
  • Jäneda Lasteaed on asutatud 1955. aastal.
  • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
  • 2008. aastast liideti lasteaed ja põhikool ühiseks õppeasutuseks nimega Jäneda Kool.

10.11.2020 seisuga oli lasteaia nimekirjas 11 last.

Jäneda Kooli põhimäärus

 

Tamsalu Lasteaed Krõll

Metsa 1, Tamsalu linn, 46107, Tapa vald

tel: 323 0568

viiu.uudam@tamsalu.ee

tamsalulasteaed.weebly.com

 

Tamsalu Lasteaed Krõll rühmad paiknevad kolmes majas (Tamsalus Metsa 1 ja Ülase 14, Vajangul Kooli tn 7). Lasteaial on suured õuealad ning mänguväljakud.

10.11.2020 seisuga oli lasteaia nimekirjas 149 last.

2021/2022 õppeaastast liideti Vajangu Põhikooli lasteaed Tamsalu Lasteaed Krõlliga, säilis Vajangu õppekoht ühe liitrühmaga.

Tamsalu Lasteaed Krõll põhimäärus