23.05.22
 

   

 


Malevasse ootame Tapa valla noori vanuses 13–17 eluaastat.

Kokku toimub õpilasmaleval 2 vahetust ja tööd saab 70 noort, lisakohad sõltuvad võimalikest uutest koostööpartneritest.

 

Tapa valla 2022. aasta õpilasmalevat korraldab Tapa Vallavalitsus, kes on töömaleva ajal noorte otsene tööandja. Tööd pakub Tapa vald oma allasutustega ja ka teised vallaga seotud koostööpartnerid. Tapa Vallavalitsus sõlmib lepingu malevlastega ja lapse­vane­matega noortekeskustes (Tapal Kooli 24, Tamsalus Tehnika 1a) eelnevalt kokkulepitud ajal. Lepingut on võimalik allkirjastada ka digitaalselt.

 

Mida me malevlastele 2022 pakume?

Kõik malevlased saavad peale nelja tunnist tööpäeva sooja lõunasöögi. Päeva teisel poolel toimuvad huvitegevused ja väljasõidud, mis on malevlastele tasuta.

 

Malev toimub tänavu Tapa vallas kahes kohas:

  1. Tapa linnas toimub kaks õpilasmaleva vahetust:

  • esimene vahetus 15. - 29. juuni 2022, osaleb 20 noort;
  • teine vahetus 01. august- 12.august 2022, osaleb 20 noort.
 Maleva korraldajaks on MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing. Küsimuste korral palume ühendust võtta Ave Pappega telefonil 327 1233 või e-maili teel ave.pappe@tapa.ee.
 
  1. Tamsalu linnas toimub üks õpilasmaleva vahetus:

  • 15.–29. juuni 2022, osaleb 30 noort.
 Maleva korraldajaks on Tamsalu Noortekeskus (Tamsalu Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing). Küsimuste korral palume ühendust võtta Tuuli Lindrega telefonil 5690 3556 või e-maili teel tamsalu.noortekeskus@gmail.com.

 

Malevasse kandideerimine ja ankeedi täitmine

Malevas osalemiseks esita enda avaldus

  • kandideerimise ankeet tuleb täita internetis, valla kodulehel;
  • vajadusel kutsutakse noor töövestlusele;
  • vastavalt vajadusele on Tapa vallavalitsusel õigus küsida malevasse kandideerijalt motivatsioonikirja ja kutsuda noor täiendavalt töövestlusele.

Lingi õpilasmalevasse kandideerimise kohta leiate Tapa valla kodulehelt, Facebookist Tapa vald,  MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu ning Tamsalu noortekeskuse lehtedelt jne.

 

NB! Soe soovitus: varu veidi aega, ava link, täida ankeet läbimõeldult, põhjalikult ja ausalt. Soovime tagada malevasse saamise neile, kes on huvitatud nii töö tegemisest, maleva kogemusest, aga ka maleva huvitegevustest.

 

Malevlaste lapsevanematega lepingute sõlmimiseks võtame ühendust telefoni ja/või e-maili teel

 

Ilusat malevasuve!

Regiina Kaima

Tapa Valla noorsootööspetsialist 

regiina.kaima@tapa.ee

 

Toimetaja: KALEV KODZIS