7.05.21
 

   

 Registreerimine Tapa valla 2021. aasta õpilasmalevasse on lõppenud!

Malevasse ootame Tapa valla noori vanuses 13–17 eluaastat. 

Kokku toimub õpilasmaleval 2 vahetust ja tööd saab 70 noort, lisakohad sõltuvad võimalikest uutest koostööpartneritest.
 
Tapa valla 2021. aasta õpilasmalevat korraldab Tapa Vallavalitsus, kes on töömaleva ajal noorte otsene tööandja. Tööd pakub Tapa vald oma allasutustega ja ka teised vallaga seotud koostööpartnerid. Tapa Vallavalitsus sõlmib lepingu malevastega ja lapse¬vane¬matega noortekeskustes (Tapal Kooli 24, Tamsalus Tehnika 1a, Vajangul), eelnevalt kokkulepitud ajal. Lepingut on võimalik allkirjastada ka digitaalselt.
 

Mida me malevlastele 2021 pakume?

Kõik malevlased saavad peale nelja tunnist tööpäeva sooja lõunasöögi. Päeva teisel poolel toimuvad huvitegevus ja väljasõidud, mis on malevlastele tasuta.
 

Malev toimub tänavu Tapa vallas kolmes kohas:

1. Tapa linnas toimub kaks õpilasmaleva vahetust:
esimene vahetus 14. - 29. juuni 2021, osaleb 20 noort;
teine vahetus 02. august- 13.august 2021, osaleb 20 noort.
Maleva korraldajaks on MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing. Küsimuste korral palume ühendust võtta Ave Pappega telefonil 327 1233 või e-maili teel ave.pappe@tapa.ee.
 
2. Tamsalu linnas toimub üks õpilasmaleva vahetus:
14.–29. juuni 2021, osaleb 30 noort.
Maleva korraldajaks on Tamsalu Noortekeskus (Tamsalu Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing). Küsimuste korral palume ühendust võtta Tuuli Lindrega telefonil 5690 3556 või e-maili teel tamsalu.noortekeskus@gmail.com.
 
 
3. Vajangul toimub üks õpilasmaleva vahetus:
14. – 29. juuni 2021, osaleb 7 noort.
Maleva korraldajaks on MTÜ Vajangu Noorsootöö Keskus. Küsimuste korral palume ühendust võtta Monika Molodostiga telefonil 5564 5409.
 
NB! Kui eriolukorra tõttu ei ole lubatud malevate vahetusi kokkulepitud ajal läbi viia, võetakse kõigi malevasse saanud nooretega ühendust, et teavitada ümberkorraldustest.
 
 
 
Toimetaja: ALINA RODITŠENKO