Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart - 

Parkimiskaart väljastatakse keskmise, raske või sügava puudega liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule kohaliku omavalitsuse poolt tasuta Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse alusel puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 (viieks) aastaks.
 
Isikliku abivahendikaardi taotlemine - alates 01.01.2016 toimub isikliku abivahendi kaardi taotlemine Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Rohkem infot leiate siit.
 
Abiks töötule - Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa büroo
tel 326 0330, üldine infotelefon 15501
e-post laaneviru@tootukassa.ee
aadress Fr.R. Kreutzwaldi 5a, 44314 Rakvere
 
MTÜ Eluaken - tegevused on suunatud sõltuvushäiretega inimestele.
Info tel 324 0891

 

Naiste tugikeskuse teenus - Naiste tugikeskustes pakume turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele.
Tugikeskuse infoleht ja kontaktid