28.02.22
Kodumajapidamisest pärinevad ohtlikud jäätmed saab tasuta ära anda Tapa jäätmejaamas ning Tamsalu jäätmejaamas. 
 
Tapa jäätmejaam asub Tapa linnas Loode 32 kinnistul. 
 
Tamsalu jäätmejaam asub Tamsalus Raudtee 4 kinnistul. 
 
Nii Tapa kui Tamsalu jäätmejaama haldab AS Eesti Keskkonnateenused. 
 
Jäätmejaamades võetakse jäätmeid vastu ainult Tapa valla elanikelt. Jäätmete toojad registreeritakse.
 
Jäätmed palume viia jäätmejaama ainult lahtiolekuaegadel. Konteineri kõrvale, aia äärde või värava taha on jäätmete panemine keelatud!
 
Jäätmejaamad on avatud:
kolmapäev - reede 11.00 - 18.00
laupäev 12.00 - 17.00
pühapäev 10.00 - 14.00
riiklikel pühadel suletud
 
 Vastu võetakse allpool loetletud ohtlikke jäätmeid: 
 • Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid
 • Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid
 • Lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin
 • Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
 • Vanad akud ja akuvedelikud
 • Leeliselised ja pesuained
 • Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted
 • Elavhõbedakraadiklaasid
 • Päevavalguslambid
 • Patareid
 • Ohtlike jäätmete kogumiseks on parimad nende toodete originaalpakendid.
 
Ohtlike jäätmete hulka tuleb kindlasti lugeda ja ohtlike jäätmete kogumispunkti viia kõik pakendid, mille peal on üks järgmistest kemikaali ohumärgistest:
 
 
Tootja on kohustatud kantavate ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed tarbijalt turustaja müügikohtade kaudu tasuta tagasi võtma. Sisuliselt tähendab see seda, et igasse sellist liiki patareisid või akusid müüvasse kauplusesse ja kioskisse saab patarei- ja akujäätmeid tagasi anda. Kui kaupluses müüakse ainult kantavaid patareisid ja akusid, siis ei saa sinna tagastada autoakut ja vastupidi. Tootja peab varustama iga sellise müügikoha, kus tema turule lastud patareisid ja akusid müüakse, vastava konteineriga.
 
Lisaks jäätmeseaduse alusel jäätmeluba omavatele isikutele peavad kõlbmatuid ravimeid tarbijatelt vastu võtma ja hävitamisele suunama üldapteek, veterinaarravimite osas ka veterinaarapteek.