Rahvastik

 

Seisuga 1. jaanuar 2019 (Rahvastikuregistri andmetel) elab Tapa vallas 11 082 inimest, mis on ligikaudu 19% maakonna kogurahvastikust.