9.08.21
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Komisjoni eesmärk on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel.
 
Komisjoni tööks on vajalik vähemalt poolte komisjoniliikmete ja komisjoni esimehe või aseesimehe kohalolek koosolekul.
 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni koosseis:
  • Rain Sepping, abivallavanem hariduse ja sotsiaalvaldkonnas;
  • Sille Sõmermaa, sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist;
  • Pille Eevardi, sotsiaalhoolekandespetsialist;
  • Kriste Tiisler, sotsiaalhoolekandespetsialist;
  • Sirje Salura, sotsiaalhoolekandespetsialist;
  • Monika Martin, lastekaitse peaspetsialist;
  • Helen Ruberg, finantsspetsialist.