Tapa linna rattapark

Projekti strateegiliseks eesmärgiks on mitmekesistada Tapa piirkonna elukeskkonda läbi värskes õhus harrastatavate tegevuste valiku mitmekesistamise ning noorte vabaaja sisustamise võimaluste laiendamise. Tapa piirkonna kogukonnal ei ole tagatud piisav ligipääs aktiivse vaba aja veetmise ja sportimise võimalustele, kus huvilised saaksid harjutada ja treenida. Tapa linnas ei ole sise- ega väliskateparki, ronimisseina, tegelus- ja liikluslinnakut vanusegrupile +10 eluaastat ja rattaparki. Kavandatav rattapark (ing. keeles pumptrack) asub Tapa linnas Nooruse tn 2, LääneVirumaal, kat. tunnus 79001:001:0401.
 
Kavandatava maa-ala suurus on ligikaudu 900 rm. Projekti ellu viimine suurendab piirkonnas harrastatavate spordialade valikut ning laiendab ja soodustab eelkõige noorte vabaaja veetmise võimalusi. Tapa linna mõjualas elab igapäevaselt 6000 inimest sh ca 1 000 noort vanuses 5-21 elusaastat.
 
Tegevuse eesmärk: Rattapark (ing. k pumptrack) sobib nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Rattapark ühendab endas nii mänguväljaku kui ka spordiväljaku funktsiooni. Kindlasti ei ole tegu konkreetselt ekstreemspordiks mõeldud rajatisega. Rada sobib kasutamiseks nii väikelastele kui ka seenioritele ning seda olenemata nende oskustasemest.
 
Rattapark on spetsiifiline rada, mis koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik pumbata kiirust. Kehamassi õige liigutamise tulemusena tekitab see üha suurenevat hoogu. Antud tehnika on jõukohane absoluutselt igas vanuses sõitjatele. Rattapark on võimalik disainida väga erinevalt ning võimalikke lõpptulemusi on erinevaid. Planeerimisel tuleb arvesse võtta ümbritsevat keskkonda ning potensiaalsete kasutajate profiili. Rattapark sobib nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Seega ühendab pumptrack endas nii mänguväljaku kui ka spordiväljaku funktsiooni.