27.03.19
Riigiteede hooldus
Tapa valla territooriumil paiknevad riigiteed jäävad Maanteeameti Idaregiooni haldus alasse. Riigimaanteede hooldust teostab AS Eesti Teed.
Kontakt:   
Eesti Teed AS
Vallikraavi 4, Rakvere 44306
Tel: 326 4681
Teemeister Alvar Paluoja  telefon 5064115
 

Tapa Vallateede hooldus

(Tapa valla teede talihoolduskaart)

Tapa vallas tegelevad lumetõrjetöödega järgmised ettevõtted:
 • Tapa linn, Moe ja Karkuse piirkond
  OÜ Tapa Autobussipark tel 509 0574
 • Lehtse, Jäneda, Jootme, Patika piirkond
  Lehtse Masinaühistu tel 505 5089
 
Tamsalu piirkond

Tamsalu Vallavalitsus viis läbi riigihanke teede talihoolde läbiviimiseks 2017-2019 talveperioodil. Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted:

 • Piirkond 1 „Tamsalu linn" (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne) Martex Kopad OÜ tel 56488916 
 • Piirkond 2 „Tamsalu linn" (Paide mnt, Rahu, Kandle tn ...jne) Martex Kopad OÜ tel 56488916
 • Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu" Hansujüri PÜ tel 53403824
 • Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa" Remgreivel OÜ tel 5146791 
 • Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe" FIE Mati Kallasmaa tel 56783934
 • Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja" Tõnu Veod OÜ tel 5056652
 • Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva"  Everok Ehitus OÜ
 • Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla"  AS Võhmuta PM tel  5103191
 • Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje"   AS Võhmuta PM tel  5103191
Kõnniteede hooldusega Tamsalu linnas tegeleb Tapa Vallahooldus.
Töödejuhataja Tamsalu piirkonnas Vello Sander,  tel. +372 52 78 302.
 
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha. 
 
Tapa valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab Järva Teed AS  tel 384 6610 või 5047345.
 
Tapa Vallavalitsuse Tamsalu piirkonna teede hoolduse järelevalve teostaja on Tapa Vallahooldus
Töödejuhataja Tamsalu piirkonnas Vello Sander,  tel. +372 52 78 302.
 

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2021