12.11.19
Riigiteede hooldus
Tapa valla territooriumil paiknevad riigiteed jäävad Maanteeameti Idaregiooni haldus alasse. Riigimaanteede hooldust teostab AS Eesti Teed.
Kontakt:   
Eesti Teed AS
Vallikraavi 4, Rakvere 44306
Tel: 326 4681
Teemeister Alvar Paluoja  telefon 5064115
 

Tapa Vallateede hooldus

(Tapa valla teede talihoolduskaart)

 Tapa valla lumetõrjetööd on jagatud 15. piirkonnaks.

Lumetõrje teenuse osutajate kontaktid piirkonniti.

Kõnniteede hooldust teostab Tamsalu ja Tapa linnas Tapa Vallahooldus

Juhataja Lembit Saart

Tel: 322 8446; 52 03 992

e-post: lembit.saart@tapa.ee

 

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2021