31.03.21
Riigiteede hooldus
Tapa valla territooriumil paiknevad riigiteed jäävad Maanteeameti Idaregiooni haldus alasse. Riigimaanteede hooldust teostab AS Eesti Teed.
Kontakt:   
Eesti Teed AS
Vallikraavi 4, Rakvere 44306
Tel: 326 4681
Teemeister Alvar Paluoja  telefon 5064115
 

Tapa valla teede talihooldus

(Tapa valla teede talihoolduskaart)

Tapa valla teed on lumetõrjetöödeks jagatud 15. piirkonnaks.

Lumetõrje teenuse osutajate kontaktid piirkonniti.

Kõnniteede hooldust teostab Tamsalu ja Tapa linnas Tapa Vallahooldus
Juhataja Lembit Saart
Tel: 322 8446; 52 03 992; e-post: lembit.saart@tapa.ee

 

Tänavavalgustuse hooldustööd: 
Elfi Elekter OÜ 
kontakt Sten Strandberg +372 53 427 611; sten@elfi.ee
 
 

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024