JÄRGMINE AJALEHT ILMUB:

24. SEPTEMBER

Järgnevad ilmumisajad 2021. a:

29. oktoober; 22. november; 21. detsember

 

Toimetus ootab kaastöid iga kuu 10-ndaks kuupäevaks!

Tapa valla ajaleht Sõnumed/Tapaskije Vesti – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
Toimetaja Alina Roditšenko – mobiil: 5661 4432, e-post: alina.roditsenko@tapa.ee.
Tõlkija ja Tapaskije Vesti kaastööde toimetamine – Titania tõlkebüroo, e-post: ajaleht@titania.ee, mobiil: 53053002
Küljendaja Liina Kald – mobiil 528 7998.
 
Trükitud trükikojas Printall – Tala 4, Tallinn, tel 669 8400
Trükiarv 6100. Leht ilmub üks kord kuus.
 
Kuulutuste ja kaastööde vastuvõtt Alina Roditšenko, alina.roditsenko@tapa.ee, mobiil 5661 4432.
 
Sõnumed/Tapaskije Vesti kuulutuste ja reklaamide hinnakiri
Reakuulutus juriidilisele ja füüsilisele isikule (kuni 20 sõna) 3€ 
Raamitud reakuulutus juriidilisele ja füüsilisele isikule (kuni 40 sõna) 10€
 
Reklaamimoodulite hinnad
 
1/32 lk (68 x 44 mm) 5€
1/16 lk (68 x 92 mm) 10€ 
1/16 lk (140 x 44 mm) 10€
1/8 lk (140 x 92 mm) 15€
1/8 lk (284 x 44 mm) 20€
1/8 lk (68 x 188 mm) 20€
1/4 lk (140 x 188 mm) 40€
1/4 lk (68 x 380 mm) 40€
1/4 lk (284 x 92 mm) 40€
1/2 lk (284 x 188 mm) 60€
1/2 lk (140 x 380 mm) 60€
1/1 lk (284 x 380 mm) 100€ 
Reklaami ja teadete hinnad sisaldavad lihtkujundust.
 
Leinateade avaldatakse ajalehes Sõnumed/Tapaskije Vesti tasuta.
Reklaamide suurused võivad vähesel määral muutuda vastavalt lehe mahutavusele ja kujundusele!
 
 

Eakate, vastsündinute ja meie hulgast lahkunud vallaelanike andmete avaldamine vallalehes

Tapa Sõnumed ja Tapaskije Vesti avaldab igas kuus järgmised andmed:

  • rubriigis uued vallakodanikud vastsündinute kohta ees- ja perekonnanime;
  • rubriigis õnnitleme eakaid juubilaride 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku ees- ja perekonnanime, vanuse ning asula nime;
  • rubriigis meie hulgast on lahkunud isiku ees- ja perekonnanime ning sünni- ja surmadaatumid.

 

Isikul on õigus avaldada soovi enda, oma lähedaste või lapse(te) andmete mitte avaldamiseks. Selleks tuleb tal toimetust teavitada kirjalikult e-posti aadressil alina.roditsenko@tapa.ee või saata kiri postiaadressile Pikk 15, 45106 Tapa. Teade peab jõudma meieni hiljemalt 10. kuupäevaks.

NB! Sünnipäevade puhul peab teade jõudma meieni sünnipäevale eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid toimetada ning lühendada. Arvamusartikli maksimum lubatud tähemärkide arv on 2500. Artiklid, mis on vajalik avaldada koos vastulausega, palume edastada toimetusele vähemalt 3 päeva enne materjalide saatmise tähtaega!