Toimetus ootab kaastöid iga kuu 10-ndaks kuupäevaks!

 

Tapa valla ajaleht Sõnumed  – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
Toimetaja Kuido Merits – telefon: 5425 0499, e-post: kuido.merits@tapa.ee.
Küljendus, keeletoimetus ja tõlge  – MK Meedia OÜ, Marimai Kesküla, tel 5687 6068, e-post info@mkmeedia.ee

Levitaja: Üle terve Tapa valla levitab ajalehte  Omniva.

 
Trükitud trükikojas Printall – Tala 4, Tallinn, tel 669 8400
Trükiarv 6000. Leht ilmub üks kord kuus (va juuli).
 
Kuulutuste ja kaastööde vastuvõtt Kuido Merits, e-post: kuido.merits@tapa.ee
 
Sõnumed kuulutuste ja reklaamide hinnakiri
Reakuulutus juriidilisele ja füüsilisele isikule (kuni 20 sõna) 3€ 
Raamitud reakuulutus juriidilisele ja füüsilisele isikule (kuni 40 sõna) 10€
 
Reklaamimoodulite hinnad
 
1/32 lk (68 x 44 mm) 5€
1/16 lk (68 x 92 mm) 10€ 
1/16 lk (140 x 44 mm) 10€
1/8 lk (140 x 92 mm) 15€
1/8 lk (284 x 44 mm) 20€
1/8 lk (68 x 188 mm) 20€
1/4 lk (140 x 188 mm) 40€
1/4 lk (68 x 380 mm) 40€
1/4 lk (284 x 92 mm) 40€
1/2 lk (284 x 188 mm) 60€
1/2 lk (140 x 380 mm) 60€
1/1 lk (284 x 380 mm) 100€ 
Reklaami ja teadete hinnad sisaldavad lihtkujundust.
 
Leinateade avaldatakse ajalehes Sõnumed/Tapaskije Vesti tasuta.
Reklaamide suurused võivad vähesel määral muutuda vastavalt lehe mahutavusele ja kujundusele!
 
 

Eakate, vastsündinute ja meie hulgast lahkunud vallaelanike andmete avaldamine vallalehes

Tapa Sõnumed ja Tapaskije Vesti avaldab igas kuus järgmised andmed:

  • rubriigis uued vallakodanikud vastsündinute kohta ees- ja perekonnanime;
  • rubriigis õnnitleme eakaid juubilaride 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval isiku ees- ja perekonnanime, vanuse ning asula nime;
  • rubriigis meie hulgast on lahkunud isiku ees- ja perekonnanime ning sünni- ja surmadaatumid.

 

Isikul on õigus avaldada soovi enda, oma lähedaste või lapse(te) andmete mitte avaldamiseks. Selleks tuleb tal toimetust teavitada kirjalikult e-posti aadressil ursula.grau@tapa.ee või saata kiri postiaadressile Pikk 15, 45106 Tapa. Teade peab jõudma meieni hiljemalt 10. kuupäevaks.

NB! Sünnipäevade puhul peab teade jõudma meieni sünnipäevale eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid toimetada ning lühendada. Arvamusartikli maksimum lubatud tähemärkide arv on 2500. Artiklid, mis on vajalik avaldada koos vastulausega, palume edastada toimetusele vähemalt 3 päeva enne materjalide saatmise tähtaega!