Täisealise isiku hooldus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Koduteenus on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.  Koduteenuse osutamine on üldjuhul tasuline.

Koduteenusel osutatavad toimingud on järgmised: kliendi ärakuulamine; kaupade (toiduainete ja majapidamistarvete) ostmine ja koju toomine; maksete tasumine ja toetuste taotlemine; arstiga konsulteerimine ja abi korraldamine; abistamine raviasutuste külastamisel; retseptide kättesaamise korraldamine ja ravimite koju toomine; pesemisvõimaluste ning pesu pesemise korraldamine; prügi väljaviimine ning koristamise korraldamine; transporditeenuse korraldamine; kütte tuppa toomise ja lume lükkamise korraldamine.

Menetlusaeg ja teenuse maksumus

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või peale viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Teenuse hind on 15 eurot kuus, kui osutatakse teenust 1 kord nädalas. Teenuse hind on 25 eurot kuus, kui osutatakse teenust 2 korda nädalas.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus
Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, 5342 9921
pille.eevardi@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm