Tapa valla tunnustusavalduste andmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord on määrus, mille alusel valla elanikud, asutused ja organisatsioonid saavad oma kaaskondlasi, organisatsioone vallavalitsuse poolt tunnustada lasta. Tunnustust jagab Tapa vallavalitsus järgmiste liikide alusel:

 1. Tapa valla aukodaniku nimetus – esitamistähtaeg 01. detsember;
 2. Tapa valla teenetemärk – esitamistähtaeg 01. detsember;
 3. Tapa valla aasta tegu – esitamistähtaeg 01. detsember:
  • haridus-ja noorsootöövaldkonnas;
  • kultuuri- ja spordivaldkonnas;
  • sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;
  • ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas;
 4. Tapa valla tänukiri - võib esitada terve aasta ulatuses;
 5. Tiitel "Kaunis kodu" – esitamistähtaeg 15. juuni:
  • kortermajade kategoorias;
  • eramute kategoorias;
  • külad ja külaosad kategoorias;
  • sotsiaal ja ühiskondlikud hooned ja rajatised; äri- ja tootmisobjektid kategoorias;

Teenuse maksumus

Tasuta

Menetlusaeg

Menetlusaeg peale kandidaatide esitamise tähtaega on 1-3 kuud, sõltuvalt esitamistähtaegadest ja tunnustuse jagamise ajastatusest.

Vastutaja  

Teenuse taotlemine

Tunnustusavalduste avaldused esitatakse Tapa Vallavalitsusele kirjalikult.

Õigusaktid

Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord

Taotluse vormid

Taotluse vorm