Turvakoduteenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Turvakoduteenus eesmärk on tagada lapsele, täisealisele isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine. 

Teenust korraldatakse kuni 18-aastasele lapsele: kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus viibida, keda on väärkoheldud, kelle elukoht või vanemad on väljaselgitamisel,  kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused, kes vajab abi muul põhjusel.

Täisealisele isikule korraldatakse turvakodu teenust, kui ta on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks või tal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla.

Teenuse maksumus

Tasuta

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Kriste Tiisler
sotsiaalhoolekandespetsialist
3258691, 53443779 
kriste.tiisler@tapa.ee 

Tamsalu halduskeskus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, 
pille.eevardi@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenuse osutamise aluseks on Tapa Vallavalitsuse ja teenuseosutaja vahel sõlmitud haldusleping või abivajaja juhtumiplaan, milles määratakse kindlaks abivajadusest tulenevad toimingud.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord"