6.12.19

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

 

Korteriomandi  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Hommiku pst 2-21, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 3105831, katastritunnusega 79101:011:0004, mõtteline osa maatükist 385/15612 reaalosana eluruum nr 21 üldpinnaga 38,2  m².

Müügi alghind on 11 000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 16.12.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Hommiku".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnisasja registriosa numbriga 3105831 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügi-ja asjaõigusleping (edaspidi leping) kahe nädala jooksul arvates enampakkumise võitja kinnitamisest. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Tapa Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2) Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) või EE341010502009477009 (SEB Pank) või notari deposiitkontole vähemalt 5 päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Tapa Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Tapa valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku.  

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee

___________________________________________________________________________________

 

Kontor-elamuga (endise mõisahoonega) kinnistu asukohaga Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Saiakopli mõis (registriosa nr 15222650). Kinnistul on kaks katastriüksust.

Kinnistul asub katastritunnusega 79201:001:0174 maa pindalaga 3,49 ha, millest 65% on elamumaa ja 35% ärimaa. Maal asuv mõisahoone on ehitatud 19. sajandi keskpaigas, viimane renoveerimine on tehtud 1960ndatel kui hoone ehitati ümber kontor-korterelamuks, sellest 15 korterit. Teine, katastritunnusega 79201:001:0177 maa asukohaga Tapa vald, Saiakopli küla Mõisaõue on pindalaga 4810,0 m², sihtotstarbeks  üldkasutatav maa.

Müügi alghind on 73000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 14.01.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Saiakopli".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnistu registriosa numbriga 15222650 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügi-ja asjaõigusleping (edaspidi leping) kahe nädala jooksul arvates enampakkumise võitja kinnitamisest. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Tapa Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2) Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) või EE341010502009477009 (SEB Pank) või notari deposiitkontole vähemalt 5 päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Tapa Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Tapa valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku.  

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).