5.06.19

 

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

 

 2-toalise korteriomandi asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Eha tn 12-14, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 3351731, katastritunnusega 79101:016:0009 (375/26108 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 14, mille üldpind on 37,50 m²).

Majas on korteriühistu. Korter on viiendal korrusel, keskküttega. Korterit iseloomustab akende-uste suurem kulum, korteri siseviimistlus kapitaalremonti vajav. Korteris puudub elektrivarustus.

Müügi alghind on 2500 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 20.06.2019 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Eha".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda korteri Eha 12-14 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta korteriomandi enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel korteriomandile paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Korteriomandiga tutvumine  ja täiendav info

Korteriomandiga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallavalitsuse finantsspetsialistiga (Mati Kanarik, tel 32 29 657,

e-post mati.kanarik@tapa.ee).