1.08.19
Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:
 
1) 2-toalise korteriomandi asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Sääse alevik, Sääse tn 10-31, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 5026931, katastritunnusega 78701:003:0065 (473/27007 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 31, mille üldpind on 47,30 m²).
 
Majas on korteriühistu. Korter on esimesel korrusel, keskküttega. Vajab suuremat remonti.
 
Müügi alghind on 1000 eurot.
 
2) 2-toalise korteriomandi asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Sääse alevik, Sääse tn 12-43, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 4843031, katastritunnusega 78701:003:0065 (471/26943 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 43, mille üldpind on 47,10 m²).
 
Majas on korteriühistu. Korter on viiendal korrusel, keskküttega. Korteris vahetatud aknad, siseviimistlus vajab remonti.
 
Müügi alghind on 1100 eurot.
 
Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 26.08.2019 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Sääse". 
 
Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;
2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;
4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda korteri (märkida maja ja korter) enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;
5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev
 
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine 
1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu. 
2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. 
3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta korteriomandi enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel korteriomandile paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 
4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja
 
Korteriomandiga tutvumine ja täiendav info
Korteriomandiga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Tapa Vallahoolduse haldusspetsialistiga (Kadi Rimm, tel 58 846 330,e-post kadi.rimm@tapa.ee).
 
 
--------------------------------------------------------------