24.11.21

Tapa vallavolikogu alalised komisjonid:
1.1 revisjonikomisjon
1.1.1 komisjoni tegevusvaldkonnad ja pädevus on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48 ja Tapa valla põhimääruse §-s 21;


1.2 eelarve- ja arengukomisjon
1.2.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on sätestatud Tapa valla põhimääruse § 14 lõikes 2;

Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni peamised tegevusvaldkonnad on:

  1) valla arengu planeerimine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine;

  2) valla eelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ja eelarve täitmise kontrollimine;

  3) valla arenguks vajalike projektide kavandamine ja projektide kohta arvamuse andmine.


1.3 haridus- ja noorsootöökomisjon
1.3.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: haridus- ja noorsootööalaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla vastava valdkonna arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.4 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
1.4.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: sotsiaal- ja tervishoiualaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.5 kultuuri- ja spordikomisjon
1.5.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: kultuuri- ja spordialaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.6 ettevõtlus- ja majanduskomisjon
1.6.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: ettevõtlus-, majandus- ja turvalisusalaste probleemide väljaselgitamine ja lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine.


Volikogu komisjonide pädevus on sätestatud Tapa valla põhimääruse §-s 16.

Toimetaja: KALEV KODZIS

Revisjonikomisjon (revisjonikomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
0
Esimees Aivi Must
Aseesimees Elmu Koppelmann

Eelarve- ja arengukomisjon (eelarve_arengukomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Maksim Butšenkov
Aigar Põder
Aivi Must
Aseesimees Alari Kirt
Eigo Laur
Elmu Koppelmann
Ene Augasmägi
Heiki Hallik
Kristel Kammer
Lilli Strõnadko
Rein Tali
Riho Tell
Tiiu Rosenberg
Timo Tiisler
Veiko Rüü
Vello Ojamäe

Haridus- ja noorsootöökomisjon (haridus_noorsootookomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Aseesimees Reigo Tamm
Aivi Must
Anneli Murer
Egle Tammeleht
Eva Vabamägi
Ilmar Kald
Indrek Jurtšenko
Kristlin Läänemägi
Kuno Rooba
Margus Oras
Naima Sild
Tea Välk
Ülle Oru

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (sotsiaal_tervishoiukomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Alar Teras
Ave Pappe
Egle Tammeleht
Aseesimees Evelin Hiie
Jaan Hiet
Janar Safronov
Katrin Issi
Ly Nelson
Riina Niibo
Sigrit Kullang
Siiri Klasberg
Sirje Klemmer
Sirje Salura
Tiiu Rosenberg
Ülle Keinaste

Kultuuri- ja spordikomisjon (kultuuri_spordikomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Reigo Tamm
Aare Mutli
Aron Jaanis
Dmitri Okatov
Heiki Hallik
Kaili Ots
Kerli Relli
Aseesimees Leelo Jürimaa
Mae Mitt
Heili Pihlak
Tiia Uudeberg
Tiina Paltser
Tiina Talvik
Toivo Kähari
Viljar Vikk

Ettevõtlus- ja majanduskomisjon (ettevotlus_majanduskomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Aigar Põder
Üllar Neeme
Aare Palmsalu
Ago Stallmeister
Alo Leek
Elar Vulla
Jaan Puhasmets
Kalev Kodzis
Kalju Soomeri
Koit Kesküla
Meelis Ries
Neeme Külmallik
Raimo Sikka
Rainer Randver
Sirje Major
Toomas Sillamaa
Aseesimees Toomas Uudeberg