24.11.21

Tapa vallavolikogu alalised komisjonid:
1.1 revisjonikomisjon
1.1.1 komisjoni tegevusvaldkonnad ja pädevus on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48 ja Tapa valla põhimääruse §-s 21;


1.2 eelarve- ja arengukomisjon
1.2.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on sätestatud Tapa valla põhimääruse § 14 lõikes 2;

Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni peamised tegevusvaldkonnad on:

  1) valla arengu planeerimine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine;

  2) valla eelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ja eelarve täitmise kontrollimine;

  3) valla arenguks vajalike projektide kavandamine ja projektide kohta arvamuse andmine.


1.3 haridus- ja noorsootöökomisjon
1.3.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: haridus- ja noorsootööalaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla vastava valdkonna arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.4 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
1.4.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: sotsiaal- ja tervishoiualaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.5 kultuuri- ja spordikomisjon
1.5.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: kultuuri- ja spordialaste probleemide väljaselgitamine ja nendele lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine;


1.6 ettevõtlus- ja majanduskomisjon
1.6.1 komisjoni tegevusvaldkonnad on: ettevõtlus-, majandus- ja turvalisusalaste probleemide väljaselgitamine ja lahenduste väljapakkumine, Tapa valla arengukavaliste eesmärkide täitmine.


Volikogu komisjonide pädevus on sätestatud Tapa valla põhimääruse §-s 16.

Toimetaja: KALEV KODZIS

Revisjonikomisjon (revisjonikomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Riho Tell
Aseesimees Mart Lees
Maksim Butšenkov

Eelarve- ja arengukomisjon (eelarve_arengukomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Alari Kirt
Aseesimees Maksim Butšenkov
Riho Tell
Aigar Põder
Aivi Must
Tiiu Rosenberg
Heiki Hallik
Vello Ojamäe
Ene Augasmägi
Eigo Laur
Veiko Rüü
Timo Tiisler
Rein Tali
Lilli Strõnadko
Kristel Kammer

Haridus- ja noorsootöökomisjon (haridus_noorsootookomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Aivi Must
Aseesimees Reigo Tamm
Indrek Jurtšenko
Egle Tammeleht
Ülle Oru
Tea Välk
Ilmar Kald
Margus Oras
Naima Sild
Eva Vabamägi
Kristlin Läänemägi
Kuno Rooba
Anneli Murer

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (sotsiaal_tervishoiukomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Tiiu Rosenberg
Aseesimees Evelin Hiie
Alar Teras
Ave Pappe
Egle Tammeleht
Jaan Hiet
Janar Safronov
Katrin Issi
Ly Nelson
Riina Niibo
Sigrit Kullang
Siiri Klasberg
Sirje Klemmer
Sirje Salura
Ülle Keinaste

Kultuuri- ja spordikomisjon (kultuuri_spordikomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Heiki Hallik
Aseesimees Reigo Tamm
Toivo Kähari
Leelo Jürimaa
Dmitri Okatov
Kerli Relli
Mae Mitt
Tiina Talvik
Kaili Ots
Viljar Vikk
Tiina Paltser
Priit Hunt
Tiia Uudeberg
Aare Mutli
Aron Jaanis

Ettevõtlus- ja majanduskomisjon (ettevotlus_majanduskomisjon@tapa.ee)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Esimees Aigar Põder
Aseesimees Üllar Neeme
Neeme Külmallik
Aare Palmsalu
Jaan Puhasmets
Kalju Soomeri
Toomas Uudeberg
Koit Kesküla
Rainer Randver
Meelis Ries
Kalev Kodzis
Sirje Major
Peeter Lauring
Ago Stallmeister
Elar Vulla
Raimo Sikka
Alo Leek
Toomas Sillamaa