30.05.19

 

Üldhooldekodud:

Tapa Hooldekodu
Aadress: Tapa linn, Kesk tn 9,  45106
Telefon: 322 0058

Viru Haigla Hooldekodu 
Aadress: Tapa linn, Valgejõe 14, 45109
Telefon: 325 8810 
 
Sääse tn 4-1/2, Sääse alevik, Tapa vald, 46105
Telefon 323 0488
 
Erihoolekandeteenuseid pakkuvad asutused:
 
Aadress: Tapa linn, Loode 12, 45106
Telefon: 322 3782
 
AS Hoolekandeteenused Põllu kodu
Aadress: Tapa linn, Põllu 6, 45109
Telefon: 322 3359
 
 
Muud sotsiaalhoolekndelisi teenuseid pakkuvad asutused
 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
Aadress: Tapa linn, Kooli tn 24, 45106
Telefon: 327 1233
Kontaktsisik Ave Pappe
 
MTÜ Maria Lastekeskus
Aadress: Tapa linn, Ambla mnt 37, 45106
Telefon: 327 1980
Kontaktisik Oleg Kapustin
 
MTÜ Seenior
Aadress: Tapa linn, Valve 30, 45109
Telefon: 5342 2364
Kontaktisik Anu Jonuks
 
MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimste Ühing
Aaadress: Tapa linn, Valve 30, 45109
Telefon: 53466882
Kontaktisik Vaike Hiet