24.01.23

Huvitegevus

Huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omanda süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

Tapa vallas toimuvad erinevad huvitegevused koolides, noorte-, spordi- ja kultuurikeskustes.

Ringide kirjeldused

2023. õppeaasta huviringide toimumise ajad leiate ringide kirjelduste juurest. Huviringide valikus võib tulla muudatusi õppeaasta jooksul. Enamus huviringe alustavad tegevust alates 5. septembrist, kui ei ole märgitud teisiti ringi kirjelduses. Huviringide kirjeldused leiate klõpsates vastava huviringi nimel.

Tapa valla huvikoolid

Tapa vallas on kaks huvikooli, Tapa Muusika- ja Kunstikool ning Tapa valla Spordikool. Tapa valla huvikoolid on Tapa valla allasutused, mis on loodud eesmärgiga toetada laste arengut läbi huvihariduse ning pakkuda Tapa valla lastele ja noortele paremaid võimalusi huvihariduses osalemiseks.

Tapa Muusika- ja Kunstikoolis saab õppida nii muusikaosakonnas kui ka kunstiosakonnas.
Tapa valla Spordikoolis viiakse läbi erinevaid sporditegevusi.

Tapa valla huvikoolid korraldavad Tapa vallas nii kooliõpilaste kui ka täiskasvanute huvitegevust, mida viivad läbi nii Tapa valla huvikoolide õpetajad kui ka vastava kvalifikatsiooniga treenerid-juhendajad. Huvikool soovib anda võimaluse huvilistele ja ainesõpradele kooskäimiseks, kogemuste vahetamiseks ja teadmiste täiendamiseks; anda kvaliteetset huviharidust nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.

Tapa valla huvikoolide õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis ning seetõttu on suurel osal Tapa huvikoolide poolt pakutavatest huviringidest oma ainekava ning võimalus taotleda maksuametist tulumaksu tagastust.

Tapa valla huvikoolides õppimine

Tapa valla huvikoolide poolt pakutavate huviringide töös saab osaleda kuni 19-aastane laps või noor, kes rahvastikuregistri andmetel on Tapa valla elanik.

Tapa huvikoolid on mõeldud eelkõige Tapa valla lastele ja noortele huvitegevuse pakkumiseks. Vabade kohtade olemasolu korral võtame huviringidesse vastu osalejaid ka teistest valdadest.

Huvikoolidesse vastuvõtmine toimub koolide kodulehtedel www.tapamuusikakool.ee ja tapasport.ee/tapavallaspordikool.

Toimetaja: VAHUR SAAREMETS