Kaitseväe teavitused

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI GRAAFIK JUULI     AUGUST

RABASAARE LINNAVÕITLUSLINNAKU GRAAFIK AUGUST

SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK AUGUST

 

 Lennuvahenditega seotud küsimuste korral kontakteeruge õhuväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) ohvitseriga aadressil air@mil.ee

Soodla harjutusväljaku kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-soodla 

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-keskpolugoon

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi Pioneeri rühm teeb jalgsirännaku Tapalt Amblasse 7. augustil ajavahemikus 09.00-17.00.

______________________________________________________________________________________

Scoutspataljon korraldab linnavõitluse harjutusi Tamsalu linnas asuvatel ja Tapa vallale kuuluvatel aladel (katastriüksus 78601:001:0124; 78601:001:0349 ja 78601:001:0456) ajavahemikul 02.08-27.08.2021.

______________________________________________________________________________________

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):