Kaitseväe teavitused

SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK JAANUAR 2021

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI GRAAFIK JAANUAR 2021

 

Soodla harjutusväljaku kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-soodla 

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-keskpolugoon

______________________________________________________________________________________

Seoses laiendatud ohualade osaliselt jäämisega väljapoole KVKP-i ala (punasega viirutatud ala) teavitab 1. jalaväebrigaad lahinglaskmise läbiviimisest Kuusalu valla territooriumil Kaitseväe keskpolügoonil. Lahinglaskmised on kooskõlastatud Kuusalu vallaga. Lahinglaskmised toimuvad päevasel ajal ajavahemikus 07.12.20 ajavahemikus 08:00-16:00 ja kavasse on planeeritud kuulipilduja laskmised keskpolügooni sihtmärgialale. Laskmiste läbiviijaks ja ohutuse eest vastutavaks kontaktisikuks on kapten Sander Keskpalu, tel +372 5361 9540

______________________________________________________________________________________

Scoutspataljon viib läbi 12.11.2020, ajavahemikul 08.00-12.00, Tapa linnas missiooniüksusele patrullharjutust.

Üksus teostab linnapatrulli nii jalgsi kui ka masinatega Tapa linnas kõvakattega teedel. Korraga tegutseb harjutusel kuni 100 inimest. Üksused kasutavad liikumiseks soomukeid, maastureid ja tsiviilmasinaid. Harjutuse käigus ei kasutata müra tekitavaid imitatsioonivahendeid. Harjutuste ajal tagame kohalike elanike turvalisuse. Linna liiklus võib olla väga vähesel määral häiritud tulenevalt rühma liikumistest ning drillidest.

 

______________________________________________________________________________________

Seoses Tapal paikneva eFP BG soomusjalaväekompanii jalaväelahingumasina (Warrior) meeskonna väljaõppega, liiguvad alates 16.09.2020 kuni 31.12.2020 avalikel teedel marsruudil Tapa lennuväli - Jootme - Käravete - Jäneda - Aegviidu - Soodla harjutusväli lahingmasinad. Korraga liigub kaks masinat ja liikumine toimub ka pimedal ajal.

______________________________________________________________________________________

 

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):