Kaitseväe teavitused

 

SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK OKTOOBER 2020

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI GRAAFIK OKTOOBER 2020

 

Soodla harjutusväljaku kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-soodla 

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-keskpolugoon

 

 

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon pioneeriüksus korraldab eriala õppe jooksusilla rajamise ja selle ületamise näol Tapa Valgejõe silla vahetus läheduses 06.11.2020, ajavahemikul 08.30-13.00. Imitatsioon ega muid müra tekitavaid vahendeid harjutuse jooksul ei kasutata. Harjutuse kontaktisikuks on nooremleitnant Rauno Pettai, rauno.pettai@mil.ee, tel +372 5341 6592.

______________________________________________________________________________________

Scoutspataljon viib läbi 12.11.2020, ajavahemikul 08.00-12.00, Tapa linnas missiooniüksusele patrullharjutust.

Üksus teostab linnapatrulli nii jalgsi kui ka masinatega Tapa linnas kõvakattega teedel. Korraga tegutseb harjutusel kuni 100 inimest. Üksused kasutavad liikumiseks soomukeid, maastureid ja tsiviilmasinaid. Harjutuse käigus ei kasutata müra tekitavaid imitatsioonivahendeid. Harjutuste ajal tagame kohalike elanike turvalisuse. Linna liiklus võib olla väga vähesel määral häiritud tulenevalt rühma liikumistest ning drillidest.

______________________________________________________________________________________

Seoses Tapal paikneva eFP BG Taani kontingendi üritusega "DANCON MARCH" korraldab kaitsevägi rännaku 07.11.2020 riigi ning kohalikel teedel. Marsruut on Tapa lennuväli - Kuru - Pruuna - Linnape - Rägavere. Rännakul osaleb kuni 1500 sõjaväelast.

______________________________________________________________________________________

Seoses Tapal paikneva eFP BG soomusjalaväekompanii jalaväelahingumasina (Warrior) meeskonna väljaõppega, liiguvad alates 16.09.2020 kuni 31.12.2020 avalikel teedel marsruudil Tapa lennuväli - Jootme - Käravete - Jäneda - Aegviidu - Soodla harjutusväli lahingmasinad. Korraga liigub kaks masinat ja liikumine toimub ka pimedal ajal.

______________________________________________________________________________________

 

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):