Kaitseväe teavitused

SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK JAANUAR 2020

 

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib Tapa linnas läbi patrullharjutust missiooniüksusele 05.03.2020 ajavahemikul 08:00-12:00.

______________________________________________________________________________________

Imastu ala kasutatakse taktikaharjutustel ajavahemikul 09.-12.03.2020. Harjutusel osaleva koosseisu suurusjärk on kuni 15 inimest. Harjutus toimub igapäevaselt ajavahemikus 08:00 kuni 17:00. 

 

______________________________________________________________________________________

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):