Kaitseväe teavitused

 

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib läbi ajavahemikul 14.-16.04.2020 ja 20.-23.04.2020 linnavõitluse harjutusi Tamsalu linnas Sääse 5 kortermajas. Samuti kasutatakse Tapa vallale kuuluvaid alasid, et harjutada lähenemist Sääse 5 objektile.

Harjutused jäävad ajavahemikku 08:00-22:00. Kasutatakse müra tekitavaid imitatsioonivahendeid eelkõike hoone ümbruses ja sees. Korraga tegutseb harjutusel kuni 50 inimest. Üksused kasutavad liikumiseks soomukeid PASI XA-188, veokeid ja maastureid. Masinad ei ole harjutustega seotud, vaid kasutatakse isikkoosseisu transpordiks alale ja hiljem sealt ära. Harjutuste ajal on tagatud kohalike elanike turvalisus ning liiklust avalikel teedel ei takistata.

______________________________________________________________________________________

1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon viib Tapa linnas läbi patrullharjutust missiooniüksusele 05.03.2020 ajavahemikul 08:00-12:00.

______________________________________________________________________________________

Imastu ala kasutatakse taktikaharjutustel ajavahemikul 09.-12.03.2020. Harjutusel osaleva koosseisu suurusjärk on kuni 15 inimest. Harjutus toimub igapäevaselt ajavahemikus 08:00 kuni 17:00. 

 

______________________________________________________________________________________

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):