Keskkonnalubade taotlused

5.03.21

Loksa kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Loksa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on OÜ Thorsen Grupp (registrikood 10693955).

Loksa kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Loksa külas eraomandisse kuuluval Mäepealse (katastritunnus 78701:004:1034) ja Kasemäe (katastritunnus 78701:004:0840) katastriüksustel. Luba taotletakse 15 aastaks, keskmise kaevemahuga 63 tuh m3 aastas. Kaevandatavaks maavaraks on kruus, mida hakatakse kasutama teede- ja tsiviilehituses.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS - SIIT!

___________________________________________________________________________

Maleva VIII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva VIII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on OÜ Merko Kaevandused (registrikood 14872152).

Maleva VIII kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Kõrveküla külas Tõnu kinnistul (katastritunnus 40001:003:0713). Maleva VIII liivakarjääri mäeeraldis piirneb põhjast Kaasiko kinnistuga (katastritunnus 40001:001:0021), idast Uuemardi kinnistuga (katastritunnus 40001:003:0631), lõunast Mäetaguse kinnistuga (katastritunnus 40001:001:0560) ja läänest Mäesauna kinnistuga (katastritunnus 40001:003:0910).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4524612.