Keskkonnalubade taotlused

10.12.20

 

Maleva VIII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva VIII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on OÜ Merko Kaevandused (registrikood 14872152).

Maleva VIII kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Kõrveküla külas Tõnu kinnistul (katastritunnus 40001:003:0713). Maleva VIII liivakarjääri mäeeraldis piirneb põhjast Kaasiko kinnistuga (katastritunnus 40001:001:0021), idast Uuemardi kinnistuga (katastritunnus 40001:003:0631), lõunast Mäetaguse kinnistuga (katastritunnus 40001:001:0560) ja läänest Mäesauna kinnistuga (katastritunnus 40001:003:0910).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4524612.